Kommentar på dårlig oppførsel...

Arbeidstakerorganisasjonenes leserinnlegg i hadeland mandag 29. September var “fornøyelig” lesing. Her samles sju års misnøye i et “motangrep” på at ansatte generelt stilles kritiske spørsmål på jobben de gjør/ikke gjør/gjør feil fra talerstolen i kommunestyremøter og i leserinnlegg. Er vel heller tvilsomt om bestemmelsene i AML 4-3 er brutt her? Det er vel mulig han som kritiseres her også i så fall kan peke på denne bestemmelsen? Uten at jeg er heeeelt sikker, framgår det at det er samme mann som gjør disse overgrepene gang på gang. Ironisk nok får han denne tilbakemeldingen i form av… Et leserbrev. Fiffig. ,Vi i Gran framsnakker hverandre. Vi snakker heller med hverandre enn om hverandre…" Ingen av eksemplene framstår spesielt psykisk belastende (selv om usakligheter gjerne har en undertone) og basert på eksemplene virker det som ikke de ansatte tåler kritikk/skal akseptere kritiske spørsmål – Unntaket er kommentarene rådmannen ble utsatt for. Personlig syns jeg rådmannkritikken var på sin plass, i forhold til hvilke roller aktørene har, og at han burde svart på spørsmålet (sjøl om riktig fora sikkert ikke var på debattsidene her). Knut Solstad

Bom på Rv 4

Ser med interesse diskusjonen i avisen om bompenger mellom Lunner og Gran (96), og alle sier de vil slutte å reise til Gran. Heller da Jessheim (106), Mosenteret (86) eller Vestli i Oslo (118). Tallene i parentes er prisen det koster til de respektive steder regnet ut på NAF sin ruteplanlegger.

Det som er litt pussig er, at ingen ser ut til å skjønne at det er matforretninger i Lunner. Hvorfor ikke støtte opp om nærbutikken din, slik at vi om noen år må reise langt for å få en liter melk.

Bom, , Rv, 4

Barnas rettigheter

1 Barna har rett til en far og en mor. Det er viktig å vite dette for barna. Det sier både kvalifisert psykologi og Bibelen.

Nå forsøkes det å frata også denne rett for de miste av oss. Jeg ber alle som kan om å mobilisere i deres partier/organisasjoner om å forhindre det som nå er i ferd med å skjer m.h.t. barnas rettigheter. AP og deres vedheng, samt den nye regjering gambler med Barnets livsrett

Ny Rv4 Gran.

Byggeleder Sturla Elvesveen i Statens Vegvesen har problemer med grunneierne langs Rv4 i Gran.

Drømmen om vår verden

En verden i harmoni, uten krig, sult, hat og lidelser. En menneskehet som deler jorda og det den har å by på broderleg mellom seg. En menneskehet som tenker på hverandre som venner, som brødre og søstre. Det er min drøm. Jeg er ikke alene om denne drømmen, men det er likevel fult og helt min drøm. Forestill deg alle verdens mennesker, lykkelige, vennlige, delende. Det er en utrolig fin tanke, ikke sant?

Jeg tror ingen kan la være og tenke på sine uheldige, hardt rammede medmennesker i andre land, men jeg tror at de fleste vil slippe og tenke på det og med det slippe rettferdigheten fri og la medmenneskeligheten klatre til topps. Om verden hadde vært i harmoni, om menneskene hadde levd i harmoni med hverandre og naturen, hadde vi alle sammen hatt større grunnlag for å være lykkelige.

Skytebanen på Kjevlingen

Med vedtaket i Lunner kommunestyre i går, om å opprettholde skytebane på Kjevlingen, satt kommunestyret hensynet til fritidsaktiviteten til drøyt 40 aktive skyttere foran bomiljøet til rundt 100 andre innbyggere i kommunen. Det er dessuten 3 grunneiere som ikke får disponere sin dyrkamark fritt. Personlig kan jeg se fram til å tilbringe fritiden min med støy på 70 dB i hagen (skytterlagets egen utredning) Dette føles urimlig!

Debatt Hadeland

Følges av 63 medlemmer.

Dette er debattsonen for avisen Hadeland Her kan alle som er opptatt av det som skjer i Gran, Lunner og Jevnaker skrive innlegg om saker de bryr seg om. Alle sakene er offentlige og kan brukes både i papiravisa og på Hadeland.net. Håper du vil bidra og hjelpe oss til å holde en god debatttone. Du må være medlem i sonen for å skrive innlegg eller kommentere på andres. Mer om sonen

Origo Debatt Hadeland er en sone på Origo. Les mer
Annonse