Viser arkivet for stikkord valget2011

Jeg ønsker meg en sterk politisk ledelse i Gran

- og ikke at administrasjonen legger føringer for utviklingen fordi politikerne bruker (for?)mye tid på å diskutere “fille-saker”.
Drømmen min er at kommunen skal bli styrt som en bedrift – at politikerne utgjør styret. De ligger i forkant og trekker de langsiktige og viktige linjene, og at administrasjonen jobber etter retningslinjene som politikerne legger.
Videre drømmer jeg også om at byråkratene og administrasjonen viser en JA-holdning ovenfor sin kunder, og levere tjenestene til innbyggerne som om det var en servicebedrift som skulle tilby sine tjenester.
Dersom man kan ha dette som et arbeidsmål, tror jeg Gran blir en enda bedre kommune både å bo og drive næring i. Det vil kreve mot, og ikke minst tid og energi av de folkevalgte. Det er derfor avgjørende hvem du velger på mandag.

Høyre er klar til å gjøre denne jobben med Rune som ordfører – Godt valg!

Morten Røsaasen
Listekandidat for Gran Høyre

SV - for framtida

For den som er opptatt av innhold i skolen, en solidarisk kommune og miljø – selv om det har vært fraværende i valgkampen, så er SV valget. Vi setter dagens unge og kommende generasjoner først. Det har vi gjort, og det vil vi gjøre i framtida.

Allan Andersson

Gran SV

Eiendomsskatt for næringslivet

Se hvor urettferdig bedriftens eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne skatten igjen.

I bedrifter slår eiendomsskatten veldig skjeft ut pga. skattens beregningsmåte (areal). Dvs. en liten arealkrevende bedrift har liten e-skatt sammenlignet med en arealkrevende bedrift som for eksempel et hotell.

Et hotell som tidligere betalte 2 o/oo som tilsvarte 22.000 kr i e.skatt, får en formidabel skatteøkning om satsen økes til 4 o/oo eller 7 o/oo. Driftsmarginen for hoteller ligger på 3 -5 %. (Se tabellen nedenfor).

Merk:
Ut av tabellen ser man den store forskjellen på omsetningsøkning for en stor arealkrevende bedrift og en liten arealkrevende bedrift.

Jeg kjenner ikke til driftsmarginen til adv./konsulent bedrift som krever lite areal, men trolig er den mye høyere enn 3 til 5 % driftsmargin.

Derfor inneholder tabellen et eksempel på 20% for en liten arealkrevende bedrift. Desto mer urettferdig er denne skatten.

Vil du stemme på et parti som påfører bedrifter i Gran kommune en slik urettferdig skatt (kanskje rammer det din arbeidsplass) ??

Nei, det tror jeg ikke du vil gjøre.

Derfor er GBL det beste alternativet.

Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen

Velgerne slås sjakkmatt – av eiendomsskatt

Hvor skal Høyre finne penger til alt valgflesket sitt? Det sier de ingenting om. De sier at de vil bruke åtte millioner i året på å bygge ny skole (som selvfølgelig er alt for lite), og et ukjent antall nye millioner på svømmehall og andre gode greier. Bygdelista vil ikke støtte unødvendige tiltak som vi ikke har råd til!”

Å snakke om en 1000-lapp i året i eiendomsskatt er bare tull. Det gir kommunen 4,5 millioner i inntekt på et 600 millioners budsjett, og er langt fra nok til å oppfylle Ap og Høyres våte drømmer. Eiendomsskatten i Ap/ rødgrønne styrte kommuner har kommet opp på 2.667 kr i gjennomsnitt pr. husstand. Det er lite trolig at det stopper med det. Når man steller seg slik at utgiftene stiger fordi man gaper for høgt så er det jo bare en utvei; Øke skatter og avgifter enda mer.
Og da blir denne E-skatten enda mer usosial profil.

Vi i Bygdelista synes det er helt feil prioritering av kommunens midler å bruke så mye penger på å bygge en helt ny barneskole i Brandbu, som det ikke er behov for i overskuelig framtid. Barneskolene på Hadeland fungerer meget godt som de gjør. Det er i pleie og omsorg som det skal og bør satses på i første omgang.

Hva med eiendomsskatten for næringsdrivende? Alle som er interessert i det, bør se mitt innlegg om ”Eiendomsskatt for næringsdrivende”.

Willy Westhagen
Gran Bygdeliste

Hva vil Høyre med Harestua?

Jeg kunne ha skrevet mye om hva som har skjedd på Harestua i denne perioden: ny kunstgressbane, ny barnehage, og flere nye områder for boligbygging. Dette er ingenting mot det som skal skje på Harestua de neste årene.

Lunner Høyre går til valg på å få et levende Harestua sentrum. Vi ønsker å jobbe med alle som bor på Harestua, utbyggere og kommunen for å få et sentrum med boliger, næringsliv og et levende kulturliv.

Derfor har vi sagt i programmet vårt at vi ønsker å realisere idrettshall i løpet av 2013. Det skal bli “storstua” for den organiserte idretten på Harestua. Et sted som skal være tilgjenglig for de frivillige lagene og foreningene slik at de kan videreføre og utvikle sitt arbeid for å skape et godt tilbud for unge som driver med organisert idrett.

Vi vil også satse på uorganisert idrett. Vi vil se på muligheten for å bygge en ny innendørs skatehall på Harestua. Der kan uorganisert ungdom drive med skating, rollerblading, bmxing og hva enn de føler at hører hjemme. Det er viktig å gi ungdom som ikke finner seg hjemme i organisert idrett et tilbud som ikke er sesongbetinget, et tilbud til å samles og dyrke sine interesser.

Vi går også til valg på å flytte hovedbiblioteket til Harestua. Vi ønsker å få til et bibliotek som kan kombineres med de mange andre kulturaktivitetene som foregår på Harestua, og som kan bli et naturlig samlingssted for innbyggerne på Harestua.

Som fylkestingsrepresentant har jeg også lyst til å jobbe for at vi skal få en promenade langs Harestuavannet. Vi har en fantastisk strekning langs vannet som burde åpnes for enda flere grupper av innbyggere. Det er fylkeskommunen som eier veien og derfor bør de bli med på å gjøre strekningen trafikksikker og bidra til stedsutviklingen av Harestua.

Harestua er et fantastisk utgangspunkt for årene som kommer. Lunner Høyre ønsker å få til et samarbeid mellom private utbyggere, næringslivet, kommune og de frivillige på Harestua for å få til det tettstedet vi ønsker oss.

Lasse Lehre

Kandidat til kommunestyret for Lunner Høyre
2. kandidat til fylkestinget for Oppland Høyre

Kryss en ungdom!

Unge er underrepresentert i politiske organer. Vi oppfordrer til at folk stemmer inn unge listekandidater i kommunevalget. Aldri, føler vi, det har vært større mulighet for ungdom å få inn rollemodeller i politikken som de kan relatere seg til, og som forstår de.

Med ditt kryss kan du bidra til nettopp dette på valgdagen.

Som eneste ungdomskandidat ved kommunevalget i Gran, er Høyres Marius Myhre både nominert på sikker plass og forhåndskumulert.

“Det er vi unge som er framtiden, det er derfor viktig at også vi kan være med å bestemme hva som skjer i lokalsamfunnet. Tiden etter 22/7 har vist hvor viktig det er at ungdom deltar aktivt i politikken. Derfor er det viktig at jeg som Gran Høyres ungdomskandidat både er nominert på sikker plass og er forhåndskumulert – for å sikre at også ungdommen har en stemme i det politiske Gran.

Etter Utøya har mange snakket om viktigheten av at unge engasjerer seg og bruker stemmeretten, men det er også viktig at de unge har noen i lokalpolitikken som de kan identifisere seg med. Få unge synes de kan identifisere seg med folk som er eldre enn foreldrene eller besteforeldrene sine, sier Marius. Derfor er det kjempefint at Høyre i Gran har prioritert å ha meg så høyt på listen – selv om det er folk bak meg med mer erfaring og lengre fartstid.

Jjeg håper flere velger å prioritere ungdom høyt opp, eller i alle fall oppfordrer sine velgere til å stemme frem ungdommen ved høstens valg.”

Gran Høyre er enig i Marius’ oppfordring og utfordrer de andre partiene til å fremheve sine ungdomskandidater, og oppfordre sine velgere til å krysse en ungdom!

Godt valg!

Et varsko for skolen i Lunner!

Det er behov for å rope et varsko på vegne av Lunnerskolen. For ifølge sammenligninger av Kostra-tall, ligger Lunner kommune på 389. plass (av 421) i Norge.

Les mer…

Nei til eiendomsskatt – eller Hei til eiendomsskatt?

Vil du ha vekst og utvikling i Gran, en effektiv JA-kommune, en skole med fokus på kunnskap og en eldreomsorg med respekt og verdighet? Vil du si Nei og ikke Hei til eiendomsskatt?

Da er valget enkelt: *Stem Høyre på mandag! *

Stem på Arbeiderpartiet i Lunner

Da får du et parti med fokus på å skape trygghet for alle. Dette sikrer vi best i fellesskap, ikke ved skattekutt og større forskjeller.

Våre viktigste saker:

  • Styrke eldreomsorgen med fokus på hjemmebaserte tjenester.
  • Øke lærertettheten i skolen (barnetrinnet først).
  • Jobbe for flere arbeidsplasser i Lunner.

Bruk stemmeretten! Godt valg!

Eiendomsskatt for privatpersoner

Se hva din private eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne usosiale skatten. En skatt som ikke tar hensyn til livssituasjon, barnefamilier eller pensjonister. Tabell l inneholder et bunnfradrag på kr. 500.000 kr. Men merk at dette fradraget behandles i kommunestyret hvert år. Hvis bunnfradraget fjernes kan du lese din skatt ut av tabell ll.

Sist gang denne skatten var inne var satsen 2 o/oo, men merk at i de fleste kommuner som har denne skatten over tid så har satsen økt både til 4 og 7 o/oo. Og det er jo fristende når man setter seg i en situasjon at man trenger mere inntekter.

Hvis du synes du har råd til denne skatten, så må du likevel tenke over hvilken utgift du påfører de som ikke har så mye å rutte med. Tenk solidarisk – ikke stem på partier som vil innføre denne usosiale skatten.

GBL er det beste alternativet. Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen

Paneldebatten "Det store kulturslaget" på Granvang

Viser til reportasje i OA i dag i forbindelse med paneldebatten i går på Granvang;
“Det store kulturslaget”. Det er grunn til å understreke at FrP vil at mer av den offentlige støtten skal gå til frivillig og deltagende kultur, slik som f.eks amatørteater, kor og korps, og heller kutte i garantilønn og stipender til kunstnere som stort sett lever av det de skaper. Vi vil rett og slett at den offentlige støtten skal omfordeles å komme mer til de som jobber på “grasrot”-nivå, og ikke til kunstnere som har dette som levebrød. Denne omfordelingen samt et momsfritak for lokale lag og foreninger, vil gi kulturen et etterlenget løft.
I reportasjen i OA fremkommer ikke våre ovenstående argumenter, men disse ble fremlagt under paneldebatten i form av en 3 minutters appell fra min side. Man kan undre seg hvorfor journalisten ikke bærer frem dette budskapet fra vår side, men heller velger å få FrP til å fremstå som et kulturfiendlig parti? Svaret er vel at reportasjen står i OA, og da kan vi kanskje ikke vente noe annet..
Jeg tar det hele med et smil, da jeg har en oppfatning om at det er flere politikere som ikke kjenner seg igjen i reportasjen fra OA. Ha en fin dag alle sammen!

Med vennlig hilsen
Gran FrP
Gunnar Schulz
Ordførerkandidat

Valgmateriell utsendt eller ikke?

Sitter fortsatt og venter på at det private alternativet som var så mye rimeligere enn Posten skal levere valgmateriellet som kommunen skal sende ut til alle husstander i kommunen. Til nå har det ikke kommet noe fornuftig lesestoff i postkassa. Lurer litt på hvor mange det er som ikke har fått noe?