Viser arkivet for stikkord terror

Når det meste blir meningsløst

I en uke har vi fått alvorlige nyhetsmeldinger fra Algerie. Et internasjonalt viktig gassproduksjonsanlegg i Sahara ble onsdag forrige uke åstedet for en brutal terroraksjon.

Det framstår fortsatt uklart hvor mange som faktisk befant seg på anlegget, i boligområdet og i bystrukturen som er etablert rundt gassanlegget i In Amènas. Informasjonsstrømmen har vært enorm, og døgnkontinuerlig. Vi har måttet lese informasjon med kritisk blikk, og det har vært krevende å få oversikt. Noe komplett bilde av situasjonen har vi ennå ikke.

Det ser ut til at terroristene som angrep anlegget hadde et klart mål. Det var de utenlandske arbeiderne som var potensielle gisler. Hvilke krav som ble stilt har det vært mange forskjellige meldinger om. Aksjonen ble avsluttet lørdag, og det har vært omfattende militær aktivitet for å avslutte terroraksjonen. Resultatet er dramatisk. Det har gått mange menneskeliv. Foreløpig vet vi ikke nøyaktig antall. Det internasjonale samfunn peker på terroristene som de eneste ansvarlige for det som har skjedd.

Den alvorlige situasjonen kom raskt tett på oss, også her på Hadeland. Søndag kveld kunngjorde Statoil navnene på de fem nordmennene som fortsatt er savnet. Som lokalsamfunn kjenner vi på fortvilelsen, og det meningsløse i det som har skjedd. Hva familiene må gjennomleve kan vi bare ane. Mange forsøker å hjelpe som best de kan. Vi håper dette oppleves som en støtte i den vanskelige situasjonen. Samtidig er det en enorm medieoppmerksomhet rundt situasjonen. Mediene forsøker å gi svar på alle spørsmålene som blir stilt, og kanskje også på spørsmål som ikke blir stilt.

Familiene som står midt oppe i en privat krise, må samtidig leve med at en hel verden er tett på. Vi håper vi som lokalsamfunn klarer å vise noe av den omsorgen alle de involverte trenger.