Viser arkivet for stikkord sv

SV - for framtida

For den som er opptatt av innhold i skolen, en solidarisk kommune og miljø – selv om det har vært fraværende i valgkampen, så er SV valget. Vi setter dagens unge og kommende generasjoner først. Det har vi gjort, og det vil vi gjøre i framtida.

Allan Andersson

Gran SV

Hvorfor stemme SV på Jevnaker?

En stemme kan være nok til at SV får to i kommunestyret neste periode. Gi din stemme til Jevnakers mest engasjerte og få en spennende politisk debatt. Vi står for det vi mener, skaper diskusjoner, jobber aktivt for viktige saker og kan love kreativitet og humor i fremtiden også.

Strandpromenade i Jevnaker

SV Jevnaker har jobbet og jobber aktivt for dette.
Strandpromenaden har vært koblet opp imot utbygging av Rv35.
Jevnaker SV fikk frigjort disse fra hverandre, slik at man kunne starte opp prosjektet Strandpromenade så fort som mulig, og ikke vente på en vei som ”aldri” kommer.
SV driver aktiv lobbyvirksomhet for å få en rask oppstart av prosjektet.
SV`s kommunestyrerepresentant har aktivt jobbet frivillig for å ruste opp Haugerstranda som en del av Strandpromenaden.
Alle partiene i Jevnaker ønsker Strandpromenade i Verkevika i Jevnaker, men det er bare SV som har forslag til å få gratis masse til utbyggingen. Bare masseutfyllingen har et røft kostnadsoverslag på mellom 4-7 mill.

Jevnaker SV

Vi er et parti med engasjerte folk som står på med de viktige sakene, gjennom år, for å påvirke og få gjennomslag for det vi mener er viktig for bygda vår.
Våre viktigste saker de siste åtte år har vært barn og unges oppvekstvilkår og kulturkommune nr. 1. Vi har møtt mange nederlag og mye motgang, men det å ha fortsatt tro på det man står for, ser nå endelig ut til at vil gi uttelling. Pr.d.d virker det som at et samlet kommunestyre skal gå inn for en stor satsing på tidlig innsats og forebyggende arbeid i neste budsjett. Satsing på kulturen i Jevnaker har de siste årene fått en god start.
Jevnaker SV er et parti som står ved sine saker, og ikke snur sine meninger etter vinden. Det er saken som er viktig for oss, ikke om vi skal ”vinne” neste valg.
Stemmer du SV, da vet du hva du får.