Viser arkivet for stikkord stemmetillegg

Kryss en ungdom!

Unge er underrepresentert i politiske organer. Vi oppfordrer til at folk stemmer inn unge listekandidater i kommunevalget. Aldri, føler vi, det har vært større mulighet for ungdom å få inn rollemodeller i politikken som de kan relatere seg til, og som forstår de.

Med ditt kryss kan du bidra til nettopp dette på valgdagen.

Som eneste ungdomskandidat ved kommunevalget i Gran, er Høyres Marius Myhre både nominert på sikker plass og forhåndskumulert.

“Det er vi unge som er framtiden, det er derfor viktig at også vi kan være med å bestemme hva som skjer i lokalsamfunnet. Tiden etter 22/7 har vist hvor viktig det er at ungdom deltar aktivt i politikken. Derfor er det viktig at jeg som Gran Høyres ungdomskandidat både er nominert på sikker plass og er forhåndskumulert – for å sikre at også ungdommen har en stemme i det politiske Gran.

Etter Utøya har mange snakket om viktigheten av at unge engasjerer seg og bruker stemmeretten, men det er også viktig at de unge har noen i lokalpolitikken som de kan identifisere seg med. Få unge synes de kan identifisere seg med folk som er eldre enn foreldrene eller besteforeldrene sine, sier Marius. Derfor er det kjempefint at Høyre i Gran har prioritert å ha meg så høyt på listen – selv om det er folk bak meg med mer erfaring og lengre fartstid.

Jjeg håper flere velger å prioritere ungdom høyt opp, eller i alle fall oppfordrer sine velgere til å stemme frem ungdommen ved høstens valg.”

Gran Høyre er enig i Marius’ oppfordring og utfordrer de andre partiene til å fremheve sine ungdomskandidater, og oppfordre sine velgere til å krysse en ungdom!

Godt valg!