Viser arkivet for stikkord skolestruktur

Tiden er inne for å si sin mening

I juni vedtok kommunestyret at Fagerlund og Solvang skole skal slås sammen. Ny Brandbu barneskole skal etableres på tomta hvor Hadeland videregående holdt til fram til i vår. Ny skole skal prosjekteres med arealer for skole til 350 elever, samt arealer til folkebibliotek, fritidsklubb og kulturskole. Går alt etter planen, kan skolen tas i bruk i 2015. Kommunestyret vedtok samtidig at de vurderer å legge ned Bjørklund skole, og innlemme Bjørklund skole i nye Brandbu barneskole. Fredag 15. september er fristen for å si sin mening om det. Noen har allerede sagt sin mening, og flere ventes å komme etter hvert som fristen nærmer seg.

Da saken ble behandlet i kommunestyret, var det mange som hadde møtt opp for å si sitt. Noen for å kjempe for å beholde Bjørklund som egen skole, andre for å få fram at de mener ungdomsskolen bør prioriteres før det bygges ny barneskole. Det ble i tillegg levert ei liste med 702 underskrifter mot nedleggelse av Bjørklund.

Det er viktig å benytte anledningen nå til å si sin mening. Samtidig er det viktig å respektere hverandre for at ikke alle mener det samme. En foreldregruppe bosatt i Bjørklund krets forteller i sin høringsuttalelse at flere av dem av ulike årsaker har søkt sine barn fra Bjørklund til Solvang. De tar til orde for en sammenslåing, og argumenterer med større faglig miljø blant lærerne og at det blir lettere å rekruttere nye lærere. De er langt færre enn antallet som har deltatt i underskriftskampanjen. Samtidig har de like stor rett til å si sin mening.

Spørsmål som handler om å bevare eller nedlegge skoler setter alltid sterke følelser i sving. Vårt budskap i denne omgang er at vi må ha rett til å mene forskjellig også i en betent sak. Det krever at alle holder hodet kaldt, kjemper for sak – og ikke angriper person. Det aller viktigste er uansett å ta vare på barna slik at de kan leve godt med løsningen en ender opp med. Uansett om en er enig eller uenig i løsningen som blir valgt.

Alt er relativt!

Jeg har lest utallige innlegg om skolestrukturen i Gran kommune de seneste ukene og en sak er sikker, alt er relativt. Å ene siden menes det at mobbing er mye mer utbredt på store skoler en på små. Det kan så vare, men i den forskningen som lades til grunn for denne innsenderen pektes det til skoler fra 300 og flere elever som de verst utsatte. Den største skolen i gran kommune er på 260 elever og den minste er på 60 (gran.kommune.no) og visst det skulle bli tal om sammenslåing blir det jo knappest mellom to av de større skolene som det vil skje. Dette innebærer med andre ord at vi ikke kommer opp i det som kalles STORE skoler til tross for at vi slår sammen noen skoler. Altså, det fins store og STORE skoler.

Videre vises det i en innsendere til metaanalyser og forskning gjorde av Hattie. J. 2009 og Nordahl og Ogden. Disse viser på at den i særklasse viktigste faktoren for elevers læringsutbytte er læreren. Alt annet er av sekunder betydning. Dette velger innsenderen å bruke som et argument for å behålle den struktur som finnes i Gran kommune i dag, så kalt Grendestruktur. Derfor at, i henhold til innsenderen, det må vare bedre å ha små skoler med små klasser der læreren ser elevene og skoler der alle kjenner alle. Men det er ikke en logisk eller troverdig slutsatts at hevde at skolene må vare små for at klassene skal vare det. Det går å ha små klasser på en større skole også og flere lærere per klasse gir også effekten av mer oppmerksomhet per elev. Og igjen må jeg påpeke at for lærere og ledelse, på skoler av den størrelse vi har og kan få i Gran kommune, er det ikke et problem å vite hvem de fleste er. Men i dagens skole er det begrenset med lærere fordi lærerlønn er den største utgiften på en skole. Så hvordan kan kommunen spare inn penger for å kunne bruke dem på for eksempel flere lærere? Tja det er jo ikke gratis å administrere og drive en skole og jo flere rektorer, resepsjonister, skolebygg og så videre som Gran kommune må betale for jo mindre finnes det i budgeten for sånt som virkelige gjør forskjell …lærere. Dessuten kanskje færre skoler skulle gi at ALLE skoler kan tilbyde samme tjenester som for eksempel morgenSFO så det ikke blir foreldre som jeg som blir tvunget til arbeide deltid og dermed betale for at den så ”flotte” men akk så dyre grendestrukturen. For det er definitivt IKKE en rettferdig politikk!

Til slutt beklager jeg den dårlige norsken men jeg er Inflytted svensk som bott i Norge i 9 år men som aldrig har studert norsk ;)