Viser arkivet for stikkord skatepark

Benyttet sjansen da kommunen inviterte

Skateparken i Brandbu har vært tema flere ganger i løpet av sommeren. Først og fremst fordi den er godt brukt, på grensen til nedslitt. Dette har ført til at kommunen har vurdert flere ting, blant annet å rive parken. Sikkerheten må komme først. Kommunen kan bli stilt til ansvar dersom parken er i en slik forfatnining at brukerne kan skade seg.

Gran kommune eier parken, og fikk satt den opp for elleve år siden, blant annet ved hjelp av spillemidler fra kulturdepartementet. Kravet var at anlegget skulle stå i 20 år. Departementet har gitt Gran kommune lov til å rive anlegget, men da må de betale tilbake 50.000 kroner, og finne et midlertidig alternativ inntil ny park står klar.

I sommer utfordret vi brukere og foreldre til å bidra slik at parken kan brukes i påvente av at en mer solid løsning kommer på plass. Det er planer om ny skatepark i tilknytning til ny Brandbu barneskole, ungdomsskole eller idrettsanlegg. For de som bruker parken i dag er det ikke tema å vente to-tre år før de kan fortsette aktiviteten sin. Da har de kanskje passert den alderen hvor de er interesserte i å skate, sykle, trikse og drive halsbrekkende akrobatikk. Derfor er det viktig å sikre brukerne et sted å holde på i påvente av nytt, permanent område.

Vi er imponert over at det møtte bortimot 25 barn og unge da kulturkontoret inviterte til medvirkningsmøte. Flere foreldre tok også utfordringen. Det finnes ikke medlemslister for anlegget, og det å vite hvem som er brukere krever en litt annen tilnærming enn i ordinære foreninger. Kulturkonsulent Stig Fallingen skal ha ros for at han klarte å nå så mange som han gjorde. Brukere og foreldre like så for å stille opp. I første omgang vil det komme søplekasser på plass slik at det er mulig å rydde opp etter seg. Neste skritt er kanskje enda større deltagelse og engasjement. Kulturdepartementet bruker ordet egenorganisert aktivtet, framfor uorganisert aktivitet. Det gir aktiviteten den statusen det faktisk fortjener.