Viser arkivet for stikkord sentrum

Kunnskapens katedral åpnet på ordentlig

Elevene har hatt tilgang til Hadeland videregående skole siden skolestart. Biblioteket har åpnet, og det samme har tannklinikken. Den høytidelige «snorklippen» har imidlertid latt vente på seg. Denne uka var endelig fylkesordføreren på plass. Og hun var ikke alene. Så godt som «alle» samfunnstopper var på plass da bygget åpnet på ordentlig.

«600 millioners fantastisk rammeverk for inspirasjon til læring og kunnskap». Det skrev fylkestingsrepresentant Gry Haugsbakken på sin facebookprofil etter å ha overvært åpningen. Det er så sant. Bygningsmassen er kun et rammeverk. Samtidig er det gjerne slik at rammene vi har rundt oss – gjør noe med oss. Hadeland videregående skole er splitter ny. Det er brukt materialer av høy kvalitet som bidrar til å gi et solid inntrykk. Det er ikke mulig å lære verken fysikk, kjemi eller byggfag av pene vegger og tak. Men det kan ha noe for seg likevel. Det står i hvert fall ikke i vegen for læring.

Statsråd Rigmor Aasrud var på hjemmebane da hun klippet snora på skolen. Hun bidro sterkt til at prosess videregående skole i sin tid ble satt i gang igjen etter å ha vært på diskusjonsstadiet i flere omganger. Etter en krevende runde med mange meninger besluttet fylkespolitikerne at tre skoler skulle bli en. Den skulle ligge i Gran sentrum. Aasrud vet også godt at denne prosessen slettes ikke var plankekjøring.

Vi er glad for at fylkespolitikerne valgte å lytte til argumentene som ble framført – men også for at de turde å gjøre et vedtak. Det var ikke i tråd med meningene til de som ropte høyest. Vi mener fylkespolitikerne greide å se Hadeland litt utenfra, og tok en beslutning som var til beste for hele regionen. Ikke bare for Gran kommune eller for handelsstanden i Gran. Utdanning er den aller viktigste investeringen vi gjør i samfunnet vårt. Derfor blir det så riktig at vi bruker fellesskapets midler på en slik måte. Rektor Soon Øhrling kaller bygget for kunnskapens katedral. Nå er det opp til oss som har fått gaven å forvalte den godt.

Nyttig utflukt før miljøgata skal planlegges

I forbindelse med bygging av ny riksveg 4 skal hovedvegen legges utenom Gran sentrum. Dagens riksveg 4 som skjærer sentrum øst og vest i to, skal utvikles til å bli en integrert del av sentrumsarealene. Hvordan dette skal se ut, er på planleggingsstadiet. Detaljene er ikke på plass, selv om det er lagt noen rammer i kommunedelplanen for Gran sentrum.

Før helgen tok politikere i Gran turen ut av bygda for å se hvordan andre har organisert sitt bygdesentrum. Det var ikke tilfeldig at de la turen til Asker. Bygdesentrumet vant Miljøverndepartementets bymiljøpris i 2007. Budskapet fra kommuneplansjefen i Asker, Tor Arne Midtbø, er tindrende klart. Tenk i et perspektiv på 100 år – og ikke bare fram til neste valg. Han fortalte at kommunens politikerne i «hans kommune» tok noen drastiske valg da de pekte ut sentrum, tettsteder og nærsentra. De sa med andre ord ja til noe – og nei til noe annet.

Da delegasjonen fra Gran var helt i Asker på tur, så var kanskje dette lett å se. Det må til et langsiktig perspektiv. Det kan også hende de tenkte; «Det er lett for deg å si». Politikerne i Gran vet at rådhuset i Gran kommune ligger på Jaren. Ikke i Brandbu. Og heller ikke i det som i sentralt planverk omtales som «regionsenteret på Hadeland». Og politikerne vet at det har sin historie. Kanskje er det mer fristende å se tilbake til da kommunene Gran og Brandbu ble slått sammen – enn å se disse hundre årene fram i tid. Den eksakte vitenskapen forteller at geografi og lokalisering skaper debatt, men også konflikt. Det er ikke alltid så fristende å stikke hull på en slik verkebyll. Eller å putte fingerene inn i vepsebolet, for å si det på en annen måte.

Vi håper politikerne i Gran tar med seg de gode ideene – og også det beste av prosessene som har vært i Asker. Et levende pulserende sentrum der folk både bor og virker er bra for bygda. Vi er godt i gang, og det må ligge gode planer i bunn for å komme trygt videre.