Viser arkivet for stikkord samhandlingsreformen

Strutser og elefanter i formannskapet

Samhandlingsreformen er kanskje den viktigste saken politikerne i Gran og Lunner har til behandling på mange år. Likevel virker det som om det er en lei reform å ta i. Saken er at et interkommunalt samarbeid om helse vil toppe så mange allerede eksisterende samarbeidsprosjekter at kommunesammenslåing er neste, naturlige skritt.

Bjørn Haugen Morstad (H) påpekte i formannskapsmøtet torsdag at det satt en elefant i rommet, en elefant med navnet «Kommunesammenslåing». Posisjonen kan se ut til å stikke hodet i sanden for å slippe å se elefanten. Strutsepolitikk er aldri framtidsrettet. Ulf O. Rogneby (V) mener frykten for samarbeid med naboen i nord, om et felles helsehus, vil gi folk i de to kommunene det nest beste helsetilbudet i lang, lang tid framover. Dette er i så fall alvorlig!

Helt fram til midten av oktober gikk faglige råd ut på at interkommunalt samarbeid om et Hadeland Helsehus var mest framtidsrettet. Rådmennene derimot anbefaler at kommunene går videre hver for seg. Torsdag uttalte rådmann Tore M. Andresen i Lunner at det avgjørende for hans innstilling var politiske føringer som tidligere har utelukket kommunesammenslåing. Har politikerne fått det beste helsefaglige rådet?

Varaordfører Halvor Bratlie (Sp) uttalte torsdag at saken hadde stilt seg annerledes om nødetatsbygget i sin tid hadde havnet på Roa, i stedet for i Gran. Er plassering viktigere enn helse? Bjørn Morstad Haugen uttalte at Gran kommune er altfor lite ydmyke og romslige. Slike synspunkter må stå for hans regning, og ikke ødelegge for framtidsrettet samhandling. Det er ikke mange dagene siden et felles og enstemmig formannskap i Gran vedtok å holde samhandlingsdøra åpen for Lunner. Nå skal kommunestyrene behandle saken. Holder stemningen seg fra formannskapene, vil flertallet i Lunner låse døra. Hadde kommunene stemt sammen, ville flertallet for å demontere låsen og kaste nøkkelen vært overveldende. Nå er det sikkert regler mot slik samstemming også. Men er det demokratisk riktig i en så viktig sak for alle innbyggerne i de to kommunene?

Pussig å ikke samarbeide om helse

Samhandlingsreformen handler om å gjøre noe sammen for å få best mulig resultat. En intensjon er å knytte det kommunale helsetilbudet tettere og bedre sammen med sykehusene. Kommunene skal også få flere oppgaver enn tidligere. Nivåene som sikrer oss et helsetilbud skal henge bedre sammen enn hva de har gjort.

I Gran og Lunner har man utredet i flere år, og det er produsert en anselig mengder dokumenter. Anbefalingen er entydig både fra fagfolk lokalt og senest nå i oktober fra et konsulentfirma. De to kommunene bør samarbeide om Hadeland helsehus.

Da formannskapet i Gran skulle behandle saken forrige uke var det tydelig en forvirring. Innstillingen fra rådmannen, er at Gran skal løse utfordringene alene. På tross av alle faglige råd som er gitt i prosessen. Vi lurer på hvor bremseklossen er. Er det administrativ motvilje? Er det politisk motvilje i Lunner, som er signalisert opp på administrativt nivå? Hvorfor har ikke politikerne snakket sammen, på tvers av kommunegrensa?

Dette er, som Tore M. Andresen skriver i bloggen sin, en av de viktigste sakene på Hadeland i høst. Den vil få store konsekvenser framover. Nå er saken behandlet i formannskapet i Gran, og de gikk imot sin rådmanns innstilling. Granspolitikerne vil ha Lunner med på laget. Til uka skal politikerne i Lunner behandle samme sak. Vi håper politikerne i begge kommuner ender på at samarbeid er den beste løsningen. Ikke for prestisjens del, men til innbyggernes beste. Geografi kan ikke avgjøre. Med ett sykehus i Innlandet plassert på Moelv blir det ikke avstander å snakke om internt på Hadeland.

Det finnes ingen egnede steder der så viktige, interkommunale saker kan behandles på en forsvarlig måte. Politikerne sitter i hvert sitt rådhus og stiller spørsmål det er umulig å få svar på uten å sitte sammen. Vi anmoder politikerne om å snakke sammen.