Viser arkivet for stikkord samferdsel

Korridorenes kamp

Den tyske jernkansleren Otto von Bismarck skal visstnok ha avlevert en betraktning om politikk som, 115 år etter hans død, fremdeles er et av temaets mest yndede sitater; «Det er to ting du ikke vil vite noe om: Hvordan pølser blir laget og hvordan politikerne tar avgjørelser».

Riktig så dramatiske og sky for lys er nok ikke arbeidsdagene til menneskene som i disse dager jobber i Stor-Oslo Nords tjeneste. Men som regionkoordinator Edvin Straume uttalte i tirsdagens avis, er det høyst nyttig å skaffe seg kamerater i de rette kontorene for å få utrettet det man ønsker. Også i norsk politikk.

Store norske leksikon forklarer ordet lobby på følgende måte: «Inngangshall, forrom, særlig brukt om hall i det britiske Underhuset hvor parlamentsmedlemmene kan møte representanter for sine velgere og diskutere med dem». Derav uttrykket lobbyvirksomhet som Stor-Oslo Nord-medlemmene ikke legger skjul på at de bedriver. For å påvirke beslutningstakere mest mulig på vegen fram mot Nasjonal transportplan 2014–23. For å få maktpersoner til å se verdien av bedre kommunikasjon gjennom kommunene nord for Oslo, slik NSB-sjef Isaksen tok til orde for på leserbrevplass i Hadeland 11. januar 2013. Og for å bli «kamerater» med folk i et så bredt spekter av det politiske landskapet som mulig, slik at de står godt rustet også etter høstens stortingsvalg.

Mandag møtte Stor-Oslo Nord med Ola Elvestuen, samferdselsbyråd i Oslo og 1. nestleder i Venstre. Opp mot 20 turer til Norges maktsentrum er det blitt på Straume og de andre lobbyistene fra kommunene og regionene langs Gjøvikbanen og riksveg 4. Og om det ikke blir 20 til, så intensiveres i alle fall lobbyarbeidet ytterligere fram mot mars. Da går toget for å bli innlemmet i NTP, og neste avgang er ikke før om fire år.

Vi håper våre innbyggere i framtiden vil kunne nyte godt av korridorpolitikken som bedrives om dagen.

La det alltid gå et tog!

Herrene som for mer enn hundre år siden bestemte at Nordbanen skulle bygges, var mer enn framsynte. Nordbanen sier du kanskje? I dag kjenner vi den som Gjøvikbanen. Fra dag en har den vært en livsnerve mellom innlandet og hovedstaden. Ingenting tyder på at den vil bli mindre viktig «de neste hundre årene». Dette er forstått lokalt, fra Nittedal til Gjøvik. Det jobbes hardt for å få «dagens herrer og damer» i hovedstaden til å innse det samme. Kommunealliansen Stor-Oslo Nord er dannet. Åtte ordførere har skjønt at det gamle slagordet «samhold gir styrke» lever i beste velgående. Det er bra!

Tirsdag kunne vi fortelle at Bleiken stasjon ser ut til å bestå, enn så lenge. Det er også bra, men dette handler om så uendelig mye mer! Alle anledninger benyttes til å formidle Gjøvikbanens betydning opp på ministernivå. Samferdselsminister Marit Arnstad tok toget fra Oslo til Grua forleden, uten å komme med de store løftene om penger når neste nasjonale transportplan legges fram til våren. Ordfører Knut Lehre med følge var også i storbyen nylig for å tale banens sak på statsrådsnivå. Vi heier på ordførerne, og håper signalene som sendes nordfra kommer tilbake som store penger til utbygging av banen i årene framover.

Det går en anekdote om lokføreren på Gjøvikbanen som nylig ble forbikjørt av en traktor her på Hadeland. Kanskje er den sann? Banen har i dag en snittfart på 63 kilometer i timen. Turen fra Gjøvik til Oslo tar elleve minutter lengre tid i dag enn i 1994. Banen er så svingete at togene topper landsstatistikken over hjulslitasje. Samtidig vet vi at økningen i antall passasjerer er den høyeste noensinne. Og perrongene er for korte til at det kan settes inn lengre tog.

Samtidig vil innlandet hjelpe hovedstaden med å ta sin del av anslått folkevekst i årene som kommer. Lunner alene forventer 3000 flere innbyggere de neste tolv årene. Det er lite sannsynlig at utviklingen av lokale arbeidsplasser vil holde tritt, selv om det også jobbes med dette.

Måtte det alltid gå et nytt og mye bedre tog, helt til Moelv. Og måtte «herrene og damene» i hovedstaden skjønne dette.