Viser arkivet for stikkord renovasjon

"Velkommen etter" til landets hovedstad

Denne uka var det en stor markering i Oslo. Den fikk mye medieoppmerksomhet. Anledningen var at Oslo endelig har fått på plass et system for utsortering av plast og matavfall hjemme i den enkelte husholdning. Innbyggerne i Oslo kan nå hente ruller med grønne og blå poser hos de største dagligvarekjedene eller på gjenvinningsstasjonene.

De blå posene med plastemballasje sendes videre og blir til nye plastprodukter. De grønne posene med matavfall blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel.
Restavfallet i vanlig handlepose blir til strøm for osloskolene og fjernvarme for byens befolkning.

Vi tillater oss å si velkommen etter. På Hadeland har vi hatt dunker med forskjellig farge i husholdningen siden 90-tallet. Vi har hatt egne sekker for plast fra 2004. Vi har også lært oss å bruke gjenvinningsstasjonene slik at annet avfall stort sett går dit det skal. Hadelendingene kan sikkert bli enda flinkere til å sortere avfallet vi produserer. Likevel kan vi med en viss grad av stolthet si at dette kan vi, og vi har etter hvert gode rutiner for å bli kvitt avfallet vårt.

Mange har kanskje kjent på usikkerheten det skaper når en skal kaste søppel i en husholdning hvor det er bare ei bøtte i benkeskapet. I Oslo har det vært situasjonen nesten fram til i dag. At vi på Hadeland og i mange andre regioner har sortert en årrekke er et viktig bidrag til miljøet. Gjenvinning av avfall har mange gevinster. Samtidig skal vi også gratulere hovedstaden med at det også der er satt i system. Visst monner det at drøyt 28.000 innbyggere på Hadeland gjør en innsats. Oslo har over 600.000 innbyggere og deres innsats vil ha enda større betydning. Vi kan hilse til Oslo og si at når dere får sortering i fingrene så går det nesten av seg sjøl. Å kaste plast i noe annet enn posen for plast føles helt feil. Det samme med matavfallet. Vi ønsker lykke til, og skulle det være behov for råd om opplæring så mener vi Hadeland og Ringerike avfallsselskap har mye å vise til.