Viser arkivet for stikkord politikk

Er det behov for debatt om debatten?

Høyres Kari-Anne Jønnes etterlyser en debatt om debatten. Eller debattformen. Intervjuet i avisen denne uka kom etter at hun selv hadde blåst ut på Twitter at hun mente Gran Bygdeliste «har gått fra å være en protestaksjon til nærmest å bli en sekt. Selvforherligelse og fremmedfrykt. Livsfarlig!». Oppdateringen kom etter at hun i forrige tweet er kritisk til Gran Bygdelistes krav om lovlighetskontroll av det mye omtalte skolevedtaket i Gran. Vedtaket som bestemmer at Solvang, Fagerlund og Bjørklund skoler skal samles i en felles barneskole i Brandbu sentrum.

Jønnes mener debatten i Gran ligner en skyttergravskrig. Bygdelistas Øyvind Kvernvold Myhre svarer at uttalelsene fra Jønnes er skivebom, og mener hun på ingen måte bidrar til å gjøre debattklimaet bedre med slike uttalelser. Jønnes uttaler til Hadeland at hun mener dagens debattklima bidrar til at kommunen går baklengs inn i framtida.

Vi er usikre på om Jønnes bidrar til å gjøre debattklimaet bedre med den karakteristikken hun gir Gran Bygdeliste. Politikk er ikke bare sak. Det er også følelser. Det er antakelig følelser som har fått Jønnes til å blåse ut. Og det vekker følelser hos Gran Bygdeliste når de blir omtalt på denne måten.

Norsk politikk er heldigvis slik at ikke én person eller ett parti bestemmer alt alene. Å ønske seg en god tone i debatten er konstruktivt. Det skal Jønnes ha ros for. Dersom det er mulig å sette startstreken der, kan det komme noe godt ut av også dette utspillet. Vi er imidlertid redde for at hukommelsen vil ramme den muligheten.

Uttalelsene til Jønnes i sosiale medier kan slå ut slik at debatten også framover vil dreie seg om hvem som har sagt hva om hvem. For å få dette inn på et mer konstruktivt spor trengs eksempelvis en sterk og tydelig ordfører når debattene går i kommunestyret. Ikke for å kneble noens meninger, men for å holde diskusjonene til sak. Der har ordføreren en svært viktig rolle som nettopp ordstyrer. I den offentlige debatten håper vi på bred deltakelse, også fra folk som ikke er politikere. Så lenge den holdes saklig, så vil det berike debatten. Politikerne skal og må tåle kritikk, men den må være rettet mot sak og ikke person.

Vi spør i utgangspunktet om det er behov for en debatt om debatten. Svaret er helt klart ja. Vi bor i en region der mange piler peker i riktig retning. At politikerne samarbeider tverrpolitisk for å finne gode løsninger er bra. Ringerikes Blad skriver denne uka på lederplass at slikt samarbeid ikke må komme i vegen for den konstruktive, engasjementsfremmende og politiske debatten. Det samme kan sies om debatten på Hadeland. Vi har skrevet flere ganger at det er i motsetningene vi kan få fram de gode løsningene. Det har ikke endret seg.

Representant for ei viktig yrkesgruppe

Det finnes dager for mangt, og ikke alle blir markert i like stor skala. Mandag var det renholdernes dag, og Astrid Gårder Antonsen kunne fortelle oss at slikt tok de seg ikke tid til på Jevnaker. I hvert fall ikke på selve dagen. Arbeidsoppgavene kunne slettes ikke vente. Det nærmer seg åpning av nytt legekontor, og det må være gullende rent før det tas i bruk. Andre deler av Samfunnshuset på Jevnaker skulle også vaskes. For Astrids del betydde det at markeringen av renholdernes dag måtte vente. Hun kunne imidlertid røpe at det blir en liten markering om en stund. Da har Fagforbundet invitert renholderne i kommunen for å gjøre litt stas på dem.

Trond Krågsrud, virksomhetsleder for drift og forvaltning i Jevnaker sier det enkelt. Uten renholderne hadde alt stoppet opp. Og han vet hva han snakker om. I sommer ble renholdere i Jevnaker tatt ut i streik, og det gikk ikke lang tid før virksomheter måtte stenge.

Det er ikke alltid vi ser renholderne når de er på jobb. Vi andre har kanskje til og med fri. Men du verden så fort det merkes når renholdet uteblir. Det være seg på jobb eller hjemme. Vi lever en liten stund med at det er litt bustete rundt oss, men går det for lang tid kan det bli riktig utrivelig. Og i ytterste konsekvens er uteblitt renhold direkte helsefarlig.

Astrid Gårder Antonsen forteller at hun har vært renholder siden 1986. Det betyr at hun har solid erfaring i yrket sitt. Samtidig forteller at hun nærmest fikk en åpenbaring da hun tok fagbrev i renhold for seks år siden. Det gjorde at hun så på arbeidet med helt nye øyne. Selv forklarer hun nå vet enda mer enn hvordan hun skal gjøre en god jobb. Hun vet også hvorfor. Vi lar Astrids historie stå som et godt eksempel på hva kunnskap kan gjøre med oss. Det gir oss en innsikt som kan gjøre det enda mer motiverende å gjøre den jobben vi gjør. Det gjelder for alle bransjer. Sjåfører, butikkmedarbeidere, journalister og ingeniører, for å nevne noen, vil ha nytte av faglig påfyll.