Viser arkivet for stikkord politiet

Ventetid på dommeravhør skader barn

Loven krever at det skal gå maksimalt 14 dager fra anmeldelse eller bekymringsmelding til barnevernet – til dommeravhør er gjennomført. Dette gjelder i saker der det er mistanke om vold eller overgrep mot barn under 16 år, eller personer med psykisk utviklingshemming. VG brakte denne uka en sak om at gjennomsnittlig ventetid er på 63 dager. I Oslo går det over 90 dager fra anmeldelse til avhør.

Tonje Bismo Skogstad er leder for barnevernstjenesten i Lunner. Hun satte fingeren på dette allerede i sommer. Hun hadde eksempler på at det kan gå både uker og måneder før dommeravhør blir gjennomført.

I sommer var det bare tre betjenter i Vestoppland som hadde kompetanse til å gjennomføre dommeravhør. Da politirådet for Gran og Lunner kommune hadde møte i september ble situasjonen drøftet. Det er fortsatt samme antall betjenter som kan gjennomføre slike avhør. I referatet heter det at det ikke er grunn til å tro at problemet med lang ventetid lar seg løse med det første. I Viggadalen tar det seks uker før avhør er gjennomført. Noen ganger tar det enda lengre tid.

I VGs sak kan vi lese om fortvilte foreldre som har anmeldt en sak hvor deres 10-åring skal ha blitt utsatt for overgrep. De har fått beskjed om å ikke snakke med gutten om hendelsen. Det i seg selv må være ekstremt vanskelig for både fornærmede – og foreldrene. Det må være grunn til å tro at skadene med det kan bli enda større. I andre tilfeller kan hjemmesituasjonen være problemet. Da tror vi den lange ventetida er enda mer alvorlig.

Vi mener dette må være en av politiets aller viktigste oppgaver. Politimesteren i Vestoppland har også lovet at det skal prioriteres. Barna må tas vare på så godt det lar seg gjøre. Det er ikke godt nok at det skal ta både uker og måneder før avhør er gjennomført. Det er tross alt bare en liten del av etterforskningen i slike saker.