Viser arkivet for stikkord lunner

Tommel opp for Lunner FK

Idrettslagene sikrer at svært mange barn og unge holder seg i aktivitet. Tradisjonelt er idrettslagene gode på å organisere, stille med lag og tropper i aldersbestemte klasser og sørge for at det er trenere som leder deltakerne.

Utfordringen i den gjennomorganiserte idretten er å sikre at det er et tilbud til alle. Det er naturlig at spissingen mot resultater kommer. En del faller fra når de merker at de ikke lykkes, at motivasjonen svikter eller at andre interesser overtar. Idretten har likevel et stort ansvar for å bidra til at det alle får utfordringer basert på eget ferdighetsnivå.

Det er også viktig å evne å ta vare på de som aldri kommer til å nå toppen. I et folkehelseperspektiv er det også avgjørende at vi holder oss i bevegelse. Grunnlaget for gode vaner på dette området legges gjerne i barne- og ungdomstida.

Nøkkelen til å skape et best mulig tilbud er differensiering. Ingen må utelukkes på grunn av manglende ferdigheter. Det er lederne og trenerne som har ansvaret. Vi mener det handler om kompetanse, men også om kultur.

Lunner Fotballklubb har nylig tatt initiativ til et lavterskeltilbud i fotball. Nå møtes en gjeng gutter til fotballmoro en gang i uka. Sportslig leder Anette Berg forteller at hun ble inspirert til å sette i gang etter å ha hørt et foredrag om ungdom og fysisk aktivitet. Lunner FK skal ha ros for dette initiativet.

Vi håper flere klubber ser seg i stand til å prøve noe tilsvarende. Også innenfor flere grener enn fotball. Barn og unge som ikke deltar i den organiserte idretten driver ofte med noe annet som de organiserer selv. Mange har et enda større ansvar for egen fritid enn de som blir kjørt og hentet av ivrige foreldre. Vi tror idrettslagene er organisasjonene som best kan ta seg av også denne type aktivitet. Det stiller imidlertid enda større krav til de frivillige som er med og drar lasset i idrettslagene. Vi håper og tror de har den kapasiteten, men ofte må fokuset på resultater erstattes av fokus på idrettsglede og aktivitet i seg selv.

Hva vil Høyre med Harestua?

Jeg kunne ha skrevet mye om hva som har skjedd på Harestua i denne perioden: ny kunstgressbane, ny barnehage, og flere nye områder for boligbygging. Dette er ingenting mot det som skal skje på Harestua de neste årene.

Lunner Høyre går til valg på å få et levende Harestua sentrum. Vi ønsker å jobbe med alle som bor på Harestua, utbyggere og kommunen for å få et sentrum med boliger, næringsliv og et levende kulturliv.

Derfor har vi sagt i programmet vårt at vi ønsker å realisere idrettshall i løpet av 2013. Det skal bli “storstua” for den organiserte idretten på Harestua. Et sted som skal være tilgjenglig for de frivillige lagene og foreningene slik at de kan videreføre og utvikle sitt arbeid for å skape et godt tilbud for unge som driver med organisert idrett.

Vi vil også satse på uorganisert idrett. Vi vil se på muligheten for å bygge en ny innendørs skatehall på Harestua. Der kan uorganisert ungdom drive med skating, rollerblading, bmxing og hva enn de føler at hører hjemme. Det er viktig å gi ungdom som ikke finner seg hjemme i organisert idrett et tilbud som ikke er sesongbetinget, et tilbud til å samles og dyrke sine interesser.

Vi går også til valg på å flytte hovedbiblioteket til Harestua. Vi ønsker å få til et bibliotek som kan kombineres med de mange andre kulturaktivitetene som foregår på Harestua, og som kan bli et naturlig samlingssted for innbyggerne på Harestua.

Som fylkestingsrepresentant har jeg også lyst til å jobbe for at vi skal få en promenade langs Harestuavannet. Vi har en fantastisk strekning langs vannet som burde åpnes for enda flere grupper av innbyggere. Det er fylkeskommunen som eier veien og derfor bør de bli med på å gjøre strekningen trafikksikker og bidra til stedsutviklingen av Harestua.

Harestua er et fantastisk utgangspunkt for årene som kommer. Lunner Høyre ønsker å få til et samarbeid mellom private utbyggere, næringslivet, kommune og de frivillige på Harestua for å få til det tettstedet vi ønsker oss.

Lasse Lehre

Kandidat til kommunestyret for Lunner Høyre
2. kandidat til fylkestinget for Oppland Høyre

Et varsko for skolen i Lunner!

Det er behov for å rope et varsko på vegne av Lunnerskolen. For ifølge sammenligninger av Kostra-tall, ligger Lunner kommune på 389. plass (av 421) i Norge.

Les mer…

Stem på Arbeiderpartiet i Lunner

Da får du et parti med fokus på å skape trygghet for alle. Dette sikrer vi best i fellesskap, ikke ved skattekutt og større forskjeller.

Våre viktigste saker:

  • Styrke eldreomsorgen med fokus på hjemmebaserte tjenester.
  • Øke lærertettheten i skolen (barnetrinnet først).
  • Jobbe for flere arbeidsplasser i Lunner.

Bruk stemmeretten! Godt valg!