Viser arkivet for stikkord idrettshall

Eneste fornuftige løsning for idresshallen

Hadeland videregående er bygd med meget gode fasiliteter for utøvelse av idrett. Idrettsavdelingen på skolen er godt tilrettelagt for mange typer aktivitet, og kan deles opp i flere seksjoner. Anlegget har vært i bruk i skoletida helt fra i august. Etter skoletid har det vært sørgelig tomt.

Hadeland har omtalt situasjonen ved flere anledninger. Sist i forbindelse med at fylkestingsrepresentant Kari-Anne Jønnes stilte fylkesordføreren spørsmål tidligere i oktober. Til nå har svarene vært ulne, og lite konkrete.

Fylkeskommunen har ikke villet gå inn på en leieavtale som gir leietakerne en forutsigbar pris. De har ønsket å se hva drift av hallen faktisk koster før de setter endelig pris. Idretten på sin side har ikke ønsket å gå inn på en slik avtale. Det er altfor usikkert, og påfører en risiko idrettslagene ikke kan tørre å gå inn på. Resultatet har vært at hallen har stått tom, og idretten har brukt andre treningslokaler i ventetida.

Det har vært stilt spørsmål ved hvorfor ikke kommunen kunne håndtere utleie av hallen på kveldstid, på linje med den ordningen som nå skal etableres for kultursalen. Svarene på hvorfor, eller hvorfor ikke, har ikke vært særlig klare. I hvert fall ikke før nå. I tirsdagsavisen røper ordfører Knut Lehre at kommunen har ført forhandlinger med fylkeskommunen. Lehre vil i sitt budsjettforslag legge inn penger til å slik løsning.

Det er bra, og etter vår mening også på høy tid. Endelig går det mot en fornuftig løsning. Å administrere utleie, bidra til forutsigbarhet for idretten – og å sikre tilgang til fasiliteter som er i bygda må være en kommunal oppgave. Vi håper dette er et forslag som får politisk tilslutning. Utenfor halldøra tripper trenere og utøvere som vil ha tilgang på trampoliner, håndballmål og styrkerom. De er naturligvis utålmodige etter å komme i gang. Vi håper at det kommer til en rask avklaring om hva som skal skje fram mot nyttår da avtalen mellom kommunen og fylkeskommunen kan tre i kraft. Alle taper på at idrettshallen ikke er i bruk.