Viser arkivet for stikkord i

Alt er relativt!

Jeg har lest utallige innlegg om skolestrukturen i Gran kommune de seneste ukene og en sak er sikker, alt er relativt. Å ene siden menes det at mobbing er mye mer utbredt på store skoler en på små. Det kan så vare, men i den forskningen som lades til grunn for denne innsenderen pektes det til skoler fra 300 og flere elever som de verst utsatte. Den største skolen i gran kommune er på 260 elever og den minste er på 60 (gran.kommune.no) og visst det skulle bli tal om sammenslåing blir det jo knappest mellom to av de større skolene som det vil skje. Dette innebærer med andre ord at vi ikke kommer opp i det som kalles STORE skoler til tross for at vi slår sammen noen skoler. Altså, det fins store og STORE skoler.

Videre vises det i en innsendere til metaanalyser og forskning gjorde av Hattie. J. 2009 og Nordahl og Ogden. Disse viser på at den i særklasse viktigste faktoren for elevers læringsutbytte er læreren. Alt annet er av sekunder betydning. Dette velger innsenderen å bruke som et argument for å behålle den struktur som finnes i Gran kommune i dag, så kalt Grendestruktur. Derfor at, i henhold til innsenderen, det må vare bedre å ha små skoler med små klasser der læreren ser elevene og skoler der alle kjenner alle. Men det er ikke en logisk eller troverdig slutsatts at hevde at skolene må vare små for at klassene skal vare det. Det går å ha små klasser på en større skole også og flere lærere per klasse gir også effekten av mer oppmerksomhet per elev. Og igjen må jeg påpeke at for lærere og ledelse, på skoler av den størrelse vi har og kan få i Gran kommune, er det ikke et problem å vite hvem de fleste er. Men i dagens skole er det begrenset med lærere fordi lærerlønn er den største utgiften på en skole. Så hvordan kan kommunen spare inn penger for å kunne bruke dem på for eksempel flere lærere? Tja det er jo ikke gratis å administrere og drive en skole og jo flere rektorer, resepsjonister, skolebygg og så videre som Gran kommune må betale for jo mindre finnes det i budgeten for sånt som virkelige gjør forskjell …lærere. Dessuten kanskje færre skoler skulle gi at ALLE skoler kan tilbyde samme tjenester som for eksempel morgenSFO så det ikke blir foreldre som jeg som blir tvunget til arbeide deltid og dermed betale for at den så ”flotte” men akk så dyre grendestrukturen. For det er definitivt IKKE en rettferdig politikk!

Til slutt beklager jeg den dårlige norsken men jeg er Inflytted svensk som bott i Norge i 9 år men som aldrig har studert norsk ;)