Viser arkivet for stikkord hilsen

Stem Venstre i Lunner

For Lunner Venstre er skole og miljø de viktigste sakene. Vi vil arbeide for å øke lærernes kompetanse gjennom etterutdanning og vi vil gi lærene mere tid med elevene. Vi skal også passe på at miljøperspektivet blir ivaretatt ved alle avgjørelser. Stem for skolen og stem for miljøet! Godt valg!