Viser arkivet for stikkord gran

Kunnskapens katedral åpnet på ordentlig

Elevene har hatt tilgang til Hadeland videregående skole siden skolestart. Biblioteket har åpnet, og det samme har tannklinikken. Den høytidelige «snorklippen» har imidlertid latt vente på seg. Denne uka var endelig fylkesordføreren på plass. Og hun var ikke alene. Så godt som «alle» samfunnstopper var på plass da bygget åpnet på ordentlig.

«600 millioners fantastisk rammeverk for inspirasjon til læring og kunnskap». Det skrev fylkestingsrepresentant Gry Haugsbakken på sin facebookprofil etter å ha overvært åpningen. Det er så sant. Bygningsmassen er kun et rammeverk. Samtidig er det gjerne slik at rammene vi har rundt oss – gjør noe med oss. Hadeland videregående skole er splitter ny. Det er brukt materialer av høy kvalitet som bidrar til å gi et solid inntrykk. Det er ikke mulig å lære verken fysikk, kjemi eller byggfag av pene vegger og tak. Men det kan ha noe for seg likevel. Det står i hvert fall ikke i vegen for læring.

Statsråd Rigmor Aasrud var på hjemmebane da hun klippet snora på skolen. Hun bidro sterkt til at prosess videregående skole i sin tid ble satt i gang igjen etter å ha vært på diskusjonsstadiet i flere omganger. Etter en krevende runde med mange meninger besluttet fylkespolitikerne at tre skoler skulle bli en. Den skulle ligge i Gran sentrum. Aasrud vet også godt at denne prosessen slettes ikke var plankekjøring.

Vi er glad for at fylkespolitikerne valgte å lytte til argumentene som ble framført – men også for at de turde å gjøre et vedtak. Det var ikke i tråd med meningene til de som ropte høyest. Vi mener fylkespolitikerne greide å se Hadeland litt utenfra, og tok en beslutning som var til beste for hele regionen. Ikke bare for Gran kommune eller for handelsstanden i Gran. Utdanning er den aller viktigste investeringen vi gjør i samfunnet vårt. Derfor blir det så riktig at vi bruker fellesskapets midler på en slik måte. Rektor Soon Øhrling kaller bygget for kunnskapens katedral. Nå er det opp til oss som har fått gaven å forvalte den godt.

Nyttig utflukt før miljøgata skal planlegges

I forbindelse med bygging av ny riksveg 4 skal hovedvegen legges utenom Gran sentrum. Dagens riksveg 4 som skjærer sentrum øst og vest i to, skal utvikles til å bli en integrert del av sentrumsarealene. Hvordan dette skal se ut, er på planleggingsstadiet. Detaljene er ikke på plass, selv om det er lagt noen rammer i kommunedelplanen for Gran sentrum.

Før helgen tok politikere i Gran turen ut av bygda for å se hvordan andre har organisert sitt bygdesentrum. Det var ikke tilfeldig at de la turen til Asker. Bygdesentrumet vant Miljøverndepartementets bymiljøpris i 2007. Budskapet fra kommuneplansjefen i Asker, Tor Arne Midtbø, er tindrende klart. Tenk i et perspektiv på 100 år – og ikke bare fram til neste valg. Han fortalte at kommunens politikerne i «hans kommune» tok noen drastiske valg da de pekte ut sentrum, tettsteder og nærsentra. De sa med andre ord ja til noe – og nei til noe annet.

Da delegasjonen fra Gran var helt i Asker på tur, så var kanskje dette lett å se. Det må til et langsiktig perspektiv. Det kan også hende de tenkte; «Det er lett for deg å si». Politikerne i Gran vet at rådhuset i Gran kommune ligger på Jaren. Ikke i Brandbu. Og heller ikke i det som i sentralt planverk omtales som «regionsenteret på Hadeland». Og politikerne vet at det har sin historie. Kanskje er det mer fristende å se tilbake til da kommunene Gran og Brandbu ble slått sammen – enn å se disse hundre årene fram i tid. Den eksakte vitenskapen forteller at geografi og lokalisering skaper debatt, men også konflikt. Det er ikke alltid så fristende å stikke hull på en slik verkebyll. Eller å putte fingerene inn i vepsebolet, for å si det på en annen måte.

Vi håper politikerne i Gran tar med seg de gode ideene – og også det beste av prosessene som har vært i Asker. Et levende pulserende sentrum der folk både bor og virker er bra for bygda. Vi er godt i gang, og det må ligge gode planer i bunn for å komme trygt videre.

Jeg ønsker meg en sterk politisk ledelse i Gran

- og ikke at administrasjonen legger føringer for utviklingen fordi politikerne bruker (for?)mye tid på å diskutere “fille-saker”.
Drømmen min er at kommunen skal bli styrt som en bedrift – at politikerne utgjør styret. De ligger i forkant og trekker de langsiktige og viktige linjene, og at administrasjonen jobber etter retningslinjene som politikerne legger.
Videre drømmer jeg også om at byråkratene og administrasjonen viser en JA-holdning ovenfor sin kunder, og levere tjenestene til innbyggerne som om det var en servicebedrift som skulle tilby sine tjenester.
Dersom man kan ha dette som et arbeidsmål, tror jeg Gran blir en enda bedre kommune både å bo og drive næring i. Det vil kreve mot, og ikke minst tid og energi av de folkevalgte. Det er derfor avgjørende hvem du velger på mandag.

Høyre er klar til å gjøre denne jobben med Rune som ordfører – Godt valg!

Morten Røsaasen
Listekandidat for Gran Høyre

SV - for framtida

For den som er opptatt av innhold i skolen, en solidarisk kommune og miljø – selv om det har vært fraværende i valgkampen, så er SV valget. Vi setter dagens unge og kommende generasjoner først. Det har vi gjort, og det vil vi gjøre i framtida.

Allan Andersson

Gran SV

HVORFOR STEMME BYGDELISTA.

Bygdelista vil åpne for boligbygging og næringsutvikling i hele kommunen, bygge flere omsorgsboliger så raskt som mulig, bevare de gode grendeskolene, åpne for morgen-SFO på alle skoler og støtte det lokale kulturlivet. Vi vil utvikle Gran som et moderne bygdesamfunn inkl. Bjoneroa. GBL jobber for DEG ! STEM GBL !
mvh
Anne

Eiendomsskatt for næringslivet

Se hvor urettferdig bedriftens eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne skatten igjen.

I bedrifter slår eiendomsskatten veldig skjeft ut pga. skattens beregningsmåte (areal). Dvs. en liten arealkrevende bedrift har liten e-skatt sammenlignet med en arealkrevende bedrift som for eksempel et hotell.

Et hotell som tidligere betalte 2 o/oo som tilsvarte 22.000 kr i e.skatt, får en formidabel skatteøkning om satsen økes til 4 o/oo eller 7 o/oo. Driftsmarginen for hoteller ligger på 3 -5 %. (Se tabellen nedenfor).

Merk:
Ut av tabellen ser man den store forskjellen på omsetningsøkning for en stor arealkrevende bedrift og en liten arealkrevende bedrift.

Jeg kjenner ikke til driftsmarginen til adv./konsulent bedrift som krever lite areal, men trolig er den mye høyere enn 3 til 5 % driftsmargin.

Derfor inneholder tabellen et eksempel på 20% for en liten arealkrevende bedrift. Desto mer urettferdig er denne skatten.

Vil du stemme på et parti som påfører bedrifter i Gran kommune en slik urettferdig skatt (kanskje rammer det din arbeidsplass) ??

Nei, det tror jeg ikke du vil gjøre.

Derfor er GBL det beste alternativet.

Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen

Velgerne slås sjakkmatt – av eiendomsskatt

Hvor skal Høyre finne penger til alt valgflesket sitt? Det sier de ingenting om. De sier at de vil bruke åtte millioner i året på å bygge ny skole (som selvfølgelig er alt for lite), og et ukjent antall nye millioner på svømmehall og andre gode greier. Bygdelista vil ikke støtte unødvendige tiltak som vi ikke har råd til!”

Å snakke om en 1000-lapp i året i eiendomsskatt er bare tull. Det gir kommunen 4,5 millioner i inntekt på et 600 millioners budsjett, og er langt fra nok til å oppfylle Ap og Høyres våte drømmer. Eiendomsskatten i Ap/ rødgrønne styrte kommuner har kommet opp på 2.667 kr i gjennomsnitt pr. husstand. Det er lite trolig at det stopper med det. Når man steller seg slik at utgiftene stiger fordi man gaper for høgt så er det jo bare en utvei; Øke skatter og avgifter enda mer.
Og da blir denne E-skatten enda mer usosial profil.

Vi i Bygdelista synes det er helt feil prioritering av kommunens midler å bruke så mye penger på å bygge en helt ny barneskole i Brandbu, som det ikke er behov for i overskuelig framtid. Barneskolene på Hadeland fungerer meget godt som de gjør. Det er i pleie og omsorg som det skal og bør satses på i første omgang.

Hva med eiendomsskatten for næringsdrivende? Alle som er interessert i det, bør se mitt innlegg om ”Eiendomsskatt for næringsdrivende”.

Willy Westhagen
Gran Bygdeliste

Kryss en ungdom!

Unge er underrepresentert i politiske organer. Vi oppfordrer til at folk stemmer inn unge listekandidater i kommunevalget. Aldri, føler vi, det har vært større mulighet for ungdom å få inn rollemodeller i politikken som de kan relatere seg til, og som forstår de.

Med ditt kryss kan du bidra til nettopp dette på valgdagen.

Som eneste ungdomskandidat ved kommunevalget i Gran, er Høyres Marius Myhre både nominert på sikker plass og forhåndskumulert.

“Det er vi unge som er framtiden, det er derfor viktig at også vi kan være med å bestemme hva som skjer i lokalsamfunnet. Tiden etter 22/7 har vist hvor viktig det er at ungdom deltar aktivt i politikken. Derfor er det viktig at jeg som Gran Høyres ungdomskandidat både er nominert på sikker plass og er forhåndskumulert – for å sikre at også ungdommen har en stemme i det politiske Gran.

Etter Utøya har mange snakket om viktigheten av at unge engasjerer seg og bruker stemmeretten, men det er også viktig at de unge har noen i lokalpolitikken som de kan identifisere seg med. Få unge synes de kan identifisere seg med folk som er eldre enn foreldrene eller besteforeldrene sine, sier Marius. Derfor er det kjempefint at Høyre i Gran har prioritert å ha meg så høyt på listen – selv om det er folk bak meg med mer erfaring og lengre fartstid.

Jjeg håper flere velger å prioritere ungdom høyt opp, eller i alle fall oppfordrer sine velgere til å stemme frem ungdommen ved høstens valg.”

Gran Høyre er enig i Marius’ oppfordring og utfordrer de andre partiene til å fremheve sine ungdomskandidater, og oppfordre sine velgere til å krysse en ungdom!

Godt valg!

Nei til eiendomsskatt – eller Hei til eiendomsskatt?

Vil du ha vekst og utvikling i Gran, en effektiv JA-kommune, en skole med fokus på kunnskap og en eldreomsorg med respekt og verdighet? Vil du si Nei og ikke Hei til eiendomsskatt?

Da er valget enkelt: *Stem Høyre på mandag! *

Alt er relativt!

Jeg har lest utallige innlegg om skolestrukturen i Gran kommune de seneste ukene og en sak er sikker, alt er relativt. Å ene siden menes det at mobbing er mye mer utbredt på store skoler en på små. Det kan så vare, men i den forskningen som lades til grunn for denne innsenderen pektes det til skoler fra 300 og flere elever som de verst utsatte. Den største skolen i gran kommune er på 260 elever og den minste er på 60 (gran.kommune.no) og visst det skulle bli tal om sammenslåing blir det jo knappest mellom to av de større skolene som det vil skje. Dette innebærer med andre ord at vi ikke kommer opp i det som kalles STORE skoler til tross for at vi slår sammen noen skoler. Altså, det fins store og STORE skoler.

Videre vises det i en innsendere til metaanalyser og forskning gjorde av Hattie. J. 2009 og Nordahl og Ogden. Disse viser på at den i særklasse viktigste faktoren for elevers læringsutbytte er læreren. Alt annet er av sekunder betydning. Dette velger innsenderen å bruke som et argument for å behålle den struktur som finnes i Gran kommune i dag, så kalt Grendestruktur. Derfor at, i henhold til innsenderen, det må vare bedre å ha små skoler med små klasser der læreren ser elevene og skoler der alle kjenner alle. Men det er ikke en logisk eller troverdig slutsatts at hevde at skolene må vare små for at klassene skal vare det. Det går å ha små klasser på en større skole også og flere lærere per klasse gir også effekten av mer oppmerksomhet per elev. Og igjen må jeg påpeke at for lærere og ledelse, på skoler av den størrelse vi har og kan få i Gran kommune, er det ikke et problem å vite hvem de fleste er. Men i dagens skole er det begrenset med lærere fordi lærerlønn er den største utgiften på en skole. Så hvordan kan kommunen spare inn penger for å kunne bruke dem på for eksempel flere lærere? Tja det er jo ikke gratis å administrere og drive en skole og jo flere rektorer, resepsjonister, skolebygg og så videre som Gran kommune må betale for jo mindre finnes det i budgeten for sånt som virkelige gjør forskjell …lærere. Dessuten kanskje færre skoler skulle gi at ALLE skoler kan tilbyde samme tjenester som for eksempel morgenSFO så det ikke blir foreldre som jeg som blir tvunget til arbeide deltid og dermed betale for at den så ”flotte” men akk så dyre grendestrukturen. For det er definitivt IKKE en rettferdig politikk!

Til slutt beklager jeg den dårlige norsken men jeg er Inflytted svensk som bott i Norge i 9 år men som aldrig har studert norsk ;)

Eiendomsskatt for privatpersoner

Se hva din private eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne usosiale skatten. En skatt som ikke tar hensyn til livssituasjon, barnefamilier eller pensjonister. Tabell l inneholder et bunnfradrag på kr. 500.000 kr. Men merk at dette fradraget behandles i kommunestyret hvert år. Hvis bunnfradraget fjernes kan du lese din skatt ut av tabell ll.

Sist gang denne skatten var inne var satsen 2 o/oo, men merk at i de fleste kommuner som har denne skatten over tid så har satsen økt både til 4 og 7 o/oo. Og det er jo fristende når man setter seg i en situasjon at man trenger mere inntekter.

Hvis du synes du har råd til denne skatten, så må du likevel tenke over hvilken utgift du påfører de som ikke har så mye å rutte med. Tenk solidarisk – ikke stem på partier som vil innføre denne usosiale skatten.

GBL er det beste alternativet. Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen

Paneldebatten "Det store kulturslaget" på Granvang

Viser til reportasje i OA i dag i forbindelse med paneldebatten i går på Granvang;
“Det store kulturslaget”. Det er grunn til å understreke at FrP vil at mer av den offentlige støtten skal gå til frivillig og deltagende kultur, slik som f.eks amatørteater, kor og korps, og heller kutte i garantilønn og stipender til kunstnere som stort sett lever av det de skaper. Vi vil rett og slett at den offentlige støtten skal omfordeles å komme mer til de som jobber på “grasrot”-nivå, og ikke til kunstnere som har dette som levebrød. Denne omfordelingen samt et momsfritak for lokale lag og foreninger, vil gi kulturen et etterlenget løft.
I reportasjen i OA fremkommer ikke våre ovenstående argumenter, men disse ble fremlagt under paneldebatten i form av en 3 minutters appell fra min side. Man kan undre seg hvorfor journalisten ikke bærer frem dette budskapet fra vår side, men heller velger å få FrP til å fremstå som et kulturfiendlig parti? Svaret er vel at reportasjen står i OA, og da kan vi kanskje ikke vente noe annet..
Jeg tar det hele med et smil, da jeg har en oppfatning om at det er flere politikere som ikke kjenner seg igjen i reportasjen fra OA. Ha en fin dag alle sammen!

Med vennlig hilsen
Gran FrP
Gunnar Schulz
Ordførerkandidat

Valgmateriell utsendt eller ikke?

Sitter fortsatt og venter på at det private alternativet som var så mye rimeligere enn Posten skal levere valgmateriellet som kommunen skal sende ut til alle husstander i kommunen. Til nå har det ikke kommet noe fornuftig lesestoff i postkassa. Lurer litt på hvor mange det er som ikke har fått noe?