Viser arkivet for stikkord fylkestingsvalg

Fylkestingsvalg, kommunevalg og demokratiets tilbakegang

Vårt demokrati er uthulet, og nærmer seg et kleptokrati [(Gresk rot: klepto+kratein = styre av tyver) er en styreform preget av diktatur eller autonomt styresett hvor lederne stjeler fra landet på bakgrunn av sin gitte makt], hvor de som har makten, tviholder på den, og hjelper hverandre. Folkets innflytelse er redusert til valg mellom tilsynelatende alternativer som AP og Høyre. To partier som lever i symbiose med hverandre og som like godt kunne vært ett parti.

117 bygdelister stiller til valg ved årets kommunevalg, og i tillegg til disse listene ønsker “maktpartiene” i tillegg å hindre lister som ikke allerede sitter i Fylkestinget en rettferdig behandling;
Under overskriften “Ekskluderende folkemøte” skriver Torbjørn Dahl (De grønne) på Oppland Fylkes hjemmeside følgende vedr. dagens folkemøte på Lillehammer i regi av GD og Fylkeskommunen:
“Vi trenger økt engasjement rundt fylkestingsvalget. Miljøpartiet De Grønne er derfor meget skuffet over at partier som ikke sitter i fylkestinget, blir henvist til tilhørerplass. Sju partier får plass i panelet. Vi andre seks som stiller liste får tilbud om å komme med spørsmål fra salen.
Vi mener dette er uheldig og bidrar ikke til økt engasjement rundt fylkestingsvalget. Alle partier som stiller liste bør behandles likt. Det er det som er demokrati.”

På Hadeland er nemlig Fylkestingsvalgene uinteressante
Med de elendige nominasjoner som de etablerte partiene på Hadeland har gjort i forbindelse med Fylkestingsvalget, vil neppe Hadeland bli representert i Fylkesutvalget i kommende periode heller. Utvalget utgjør fylkets maktsentrum og består av 9 personer, og fordelingen er slik: Arbeiderpartiet 3, SV 1, Kristelig Folkeparti 1, Senterpartiet 1, Fremskrittspartiet 1, Høyre 1 og Venstre 1. Dersom dette også blir fordelingen i neste periode vil regionene få følgende representasjon:
4 stk. fra Valdres
1 stk. fra Lillehammer
3 stk. fra Toten
1 stk. fra Gudbrandsdalen

Hadeland kan kanskje bli representert dersom Høyre eller SV får et ekstra mandat. Sannsynligheten for at Hadeland blir representert i maktens høyborg i Kirkegata på Lillehammer, er imidlertid liten. Fylkets overføringer og tilskuddsordninger vil fortsette å tilfalle de andre regionene lenger nord i fylket.

Kommunevalget er langt viktigere enn Fylkestingsvalget med adskillig mer politisk engasjement, og derfor er det langt mer dramatisk at 117 bygdelister ble ekskludert fra deltakelse i årets skolevalg og heller ikke invitert til valgtorgene. AP ble skolevalgets soleklare vinner, og lokaldemokratiet den soleklare taper …..

I det gamle Hellas praktiserte bystatene direkte demokrati. Folk møtte opp og stemte over viktige avgjørelser om å gå til krig, eller endre skattene. De som ble valgt, var unntatt straffeforfølgelse mens de styrte, men risikerte streng straff etter sin periode, hvis folket mislikte deres valg. I dag er ingen ansvarlige når noe går galt, og lederne surfer mellom toppjobber i politikk og næringsliv. Etikk er bare så passé. Makt derimot, går aldri av moten – og den menige mann får stadig mindre.