Viser arkivet for stikkord fotball

Fotballklubb med krav til seg selv

Lite er mer irriterende enn å vente. Enten det er fordi en havner i kø, eller må vente fordi andre er for sene. Vi kjenner alle igjen situasjonene som kan framkalle slikt gruff. Foreldremøte på skolen, morgenmøte på jobben, eller korøvelse på fritida. Når starttidspunktet er satt skaper det uro og forstyrrelse når noen kommer etter at ting er satt i gang.

Gran ILs lag i fjerde divisjon fotball har slitt med det samme. Enkelte spillere kom stadig for sent. De satte seg ned for å finne ut hva som kunne gjøres. Nå har de blitt enige om at det skal svi dersom reglene brytes. Det koster for eksempel 200 kroner å ikke møte som avtalt til trening eller kamp. Femtilappen må fram dersom en kommer for sent på trening. De vil også dårlig sportsånd til livs. Unødvendig kort gir også bot.

Hva kan vi lære av dette? Er bøter vegen å gå for å disiplinere oss i andre sammenhenger? På noen områder, kanskje. I skolen kjenner vi systemet med anmerkninger som reaksjon på forsømmelser og forglemmelser. Det bidrar forhåpentligvis til å skjerpe oss.

Hensikten er å bli bedre, og bøtene er ett tiltak. Vi tror det utvilsomt bidrar til å skjerpe spillerne på verdier som de er enige om at er viktig for laget. Det skal de ha ros for å rette oppmerksomheten mot. Så får sesongen vise om dette gir resultater også når kampene skal spilles.

Spent på skoleplaner

Denne uka ble det kjent at ekteparet Nils Einar Opsahl og Anne Wien Opsahl har kjøpt gamle Gran videregående. Det eneste som er kjent til nå er at området er tenkt utviklet til bolig og næring. Vi er spente på hvordan de gjennom selskapet Rupam AS vil utvikle eiendommen som ligger sentralt i bybildet i Gran sentrum. Vi håper det blir aktivitet om ikke altfor lang tid. Tomme hus er trist.

Underlig og unødvendig problem med forsikringer

Denne uka er en stor delegasjon fotballungdommer fra Hadeland i Tyrkia. Ungdommer som er elever på Hadeland videregående skole, som reiser på tur i ei uke hvor det ikke er ferie – men de er heller ikke på skoletur.

Diskusjonen som pågikk helt inntil avreisedagen er om ungdommene, for ikke å kalle dem verken elever eller spillere, er forsikret. Fotballforsikringen gjelder, har man trodd i Gran idrettslag. Fotballforbundet sier at det kan den gjøre, dersom Gran idrettslag sørger for å få skriftlig bekreftelse fra moderklubbene. Leder i Gran IL, Nils Guttorm Haugen, uttaler at han tror det er gitt tilstrekkelig med informasjon.

I artikkelen framgår det at Hadeland videregående skole og Gran idrettslag har en felles forståelse av at det er idrettslaget som er arrangør av turen, og elevene ved skolen er invitert til å delta. Ved skolen går det elever som også er medlem av andre klubber. Ledelsen i de andre klubbene har en oppfatning om at turen er i skolens regi, og kaller det skoletur.

Denne saken handler om forsikring. Det kunne etter vår mening ha vært håndtert på en bedre måte. Slik vi ser det handler materien også om et par ting til. Det ene er muligheten for å arrangere turer i et regime der gratisskoleprinsippet rår. Det etableres systemer for å komme rundt prinsippet. Elevene drar på tur, skolen fører ikke fravær fordi opplegget er faglig relevant, og foreldrene betaler. Det hele muliggjøres fordi skolen ikke er arrangør. Vi mener dette regelverket bør ses på i lys av den praksisen som mange steder er etablert, tilsynelatende for å omgå prinsippet.

Vi tror både skole og idrettslag på at dette er gjort i aller beste mening. Samtidig ligger det et element av klubbfeide i dette. Vi skal ikke ta stilling til den. Samtidig må ikke konflikten få ødelegge for faglig og sosialt nyttige ekskursjoner i framtida. Det krever åpenhet og raushet fra alle hold, også skole og idrettslag.

Fotballen viser veg i samarbeidets ånd

Lunner FK og Jevnaker IF skal samarbeide om å lage en best mulig plattform for lokale fotballspillere. Det betyr at ressursene er samlet mot et felles mål som etter planen skal komme både lag og enkeltpersoner til gode.

I et historisk perspektiv er dette banebrytende arbeid. Fotballklubbene på Hadeland har vært mer eller mindre i tottene på hverandre så lenge folk kan huske. Det være seg kamp om spillere, trenere og anlegg.

Kanskje kan samarbeidet mellom Lunner og Jevnaker bane vei for et samarbeid på andre sektorer og på andre idrettsarenaer. Det gjenstår fortsatt noen kamper før hele fotballen blir samlet til ett rike, men ballen er sparket og prosessen satt i gang. På midten av 90-tallet hadde avisen Hadeland en aprilspøk om at Åge Thoresen ville ha Jevnaker som farmerklubb til Hønefoss. Den gang var Jevnaker distriktets spydspiss på fotballbanen. Noen år senere var Hønefoss best og JIF var en farmerklubb til HBK. Det viser hvor fort vinden kan snu i fotball.

Kanskje kan samarbeidet mellom Lunner og JIF åpne øynene på håndballklubbene på Hadeland. Lunner sliter med å etablere seg i 2. divisjon. De har slitt hardt på ildsjelene i mange år, samtidig som rekrutteringen er laber. I Gran HK er bredden stor, og talentene blomstrer. Kanskje er tiden snart moden for en Hadeland Håndballklubb?

Leder i Gran IL, Atle Roll-Matthiesen, luftet ideen om en samling av ressursene i de ulike idrettene allerede i fjor. Han mener at det er naturlig å samle skiidretten på Lygna, fotballen på Gran og friidretten i Brandbu. Hans utspill ble møtt med ulike meninger, men flere og flere innser at samarbeid er en forutsetning for utvikling og bredde på idrettsfronten.

Flere skiledere mener at samarbeid er eneste mulighet for å hindre det store frafallet som langrennssporten på Hadeland opplever når ungdommene blir tenåringer. Idretten har flere konkurrenter enn før, og da må tilbudet til ungene være fengende, og tilrettelagt i forhold til ambisjoner. Hadeland som region er for liten til at alle kan være småkonger på hver sin tue.

Tommel opp for Lunner FK

Idrettslagene sikrer at svært mange barn og unge holder seg i aktivitet. Tradisjonelt er idrettslagene gode på å organisere, stille med lag og tropper i aldersbestemte klasser og sørge for at det er trenere som leder deltakerne.

Utfordringen i den gjennomorganiserte idretten er å sikre at det er et tilbud til alle. Det er naturlig at spissingen mot resultater kommer. En del faller fra når de merker at de ikke lykkes, at motivasjonen svikter eller at andre interesser overtar. Idretten har likevel et stort ansvar for å bidra til at det alle får utfordringer basert på eget ferdighetsnivå.

Det er også viktig å evne å ta vare på de som aldri kommer til å nå toppen. I et folkehelseperspektiv er det også avgjørende at vi holder oss i bevegelse. Grunnlaget for gode vaner på dette området legges gjerne i barne- og ungdomstida.

Nøkkelen til å skape et best mulig tilbud er differensiering. Ingen må utelukkes på grunn av manglende ferdigheter. Det er lederne og trenerne som har ansvaret. Vi mener det handler om kompetanse, men også om kultur.

Lunner Fotballklubb har nylig tatt initiativ til et lavterskeltilbud i fotball. Nå møtes en gjeng gutter til fotballmoro en gang i uka. Sportslig leder Anette Berg forteller at hun ble inspirert til å sette i gang etter å ha hørt et foredrag om ungdom og fysisk aktivitet. Lunner FK skal ha ros for dette initiativet.

Vi håper flere klubber ser seg i stand til å prøve noe tilsvarende. Også innenfor flere grener enn fotball. Barn og unge som ikke deltar i den organiserte idretten driver ofte med noe annet som de organiserer selv. Mange har et enda større ansvar for egen fritid enn de som blir kjørt og hentet av ivrige foreldre. Vi tror idrettslagene er organisasjonene som best kan ta seg av også denne type aktivitet. Det stiller imidlertid enda større krav til de frivillige som er med og drar lasset i idrettslagene. Vi håper og tror de har den kapasiteten, men ofte må fokuset på resultater erstattes av fokus på idrettsglede og aktivitet i seg selv.

Er det fair play å følge reglene?

Jevnaker har kommer i unåde hos en rekke motstanderlag fordi de følger reglene som klubbene selv har vedtatt på fotballtinget.

Problemstillingen er ganske enkel: Jevnaker lar de beste spillerne spille på andrelaget i 4. divisjon, i stedet for førstelaget i 3. divisjon. De vil at andrelaget skal berge plassen i sin divisjon. Det er en mye bedre utviklingsarena for unge spillere.

– Det er en hån mot fotballen slik Jevnaker har opptrådt i høst. Jevnaker utviser alt annet enn fair play, tordner Eidskog-leder Sven Stolpe. Han legger til at hans klubb aldri ville gjort det samme hvis de var i samme situasjon.

Problemet på høsten er at «toppingen» av andrelagene blir så synlig og får store kortsiktige konsekvenser for lagene som må ned en divisjon. I fjor var det Jevnaker som fikk smake den samme medisinen da Aalesunds FK 2 trengte poeng og bruke flere tippeligaprofiler på andrelaget for å berge plassen i 2. divisjon. Vålerenga gjorde det samme da de byttet keeper etter ett minutt i Tippeligaen i høst.

Vi tror Jevnaker handler slik de fleste lag ville gjort i samme situasjon. Vi er også trygge på at de elleve som starter 3. divisjonskampen mot Sparta/Bragerøen lørdag vil gjør alt for at klubben vinner.
Mange mener at tiden er moden for en egen serie for reservelagene i toppfotballen og en for breddefotballen.

Vi tror det ville slått negativt ut på alle nivå, og er egentlig et forslag uten rot i virkeligheten. For toppklubbenes andrelag ville det vært en økonomisk nedtur å reise rundt i Norge for å møte ulike andrelag. Hele poenget med serien er at de yngste og beste spillerne skal få matche seg mot garvede seniorspillere i 2. divisjon. Det samme er også tilfelle for lagene lenger ned i divisjonssystemet.

For en ung jevnakerspiller på 16 år er det mye bedre å matche seg mot et sterkt Drammen BK framfor å møtte dra til Toten for å møte Kolbu 2. Konklusjon: Jevnaker gjør ikke noe galt i følge reglene. Regelverket bør gjennomgås på nytt for å avgrense bruken av A-spillere, men det er samtidig lov for klubbene å «bruke hue».