Viser arkivet for stikkord energi

Grønn produktutvikling i praksis på Energigården

Behovet er universelt. Det handler om spillvann fra avløpsanlegg. Alle husholdninger må på en eller annen måte bli kvitt resultatet av en tur på toalettet, dusjen, oppvasken eller klesvasken. For mange er dette så enkelt som at eiendommen er knyttet til et offentlig vann- og avløpsanlegg. Da ofrer vi sjelden de tekniske løsningene en tanke. Dette gjelder ikke alle. Ifølge Statistisk sentralbyrå er 16 prosent av Norges befolkning knyttet til et lokalt eller privat renseanlegg. Halvparten av disse har dårlig renseevne. Det forurenser nærområdet, og bidrar til forringet vannkvalitet.

På Energigården er det nå plantet et felt med hurtigvoksende pil. Trærne vokser på et område som er helt tett. Det er lagt rør fra husene på gården som sørger for at spillvannet fraktes til området. Trærne tar opp næringen de tilbys, og skal etter planen hogges i en treårig syklus. Trevirket blir til flis, som igjen skal bidra til god varme innendørs.

Vi er stolte over at det finnes noen som tør tenke utradisjonelt på Hadeland. Når erfaringsgrunnlaget kommer kan kanskje andre tørre å ta sjansen på å etablere tilsvarende anlegg. Alle som har vært borti private avløpsanlegg vet at de koster dyrt. Om løsningen med pil viser seg å være både effektivt og økonomisk kan vi ikke se noen grunn til at ikke flere kan prøve seg på tilsvarende.

Rørlegger John Anders Nesbakken er ikke i tvil. Han beskriver anlegget som en framtidsrettet løsning. Han er fagmann, og kan også de tradisjonelle variantene. At han sørger for å skolere seg og kanskje også sin bransje til alternative løsninger er betryggende.

Evnen til å tenke nye løsninger har alltid vært god på Energigården. De har bidratt til utvikling av alternative måter å skaffe energi på gjennom mange år. Denne uka presenterte de noe som imponerer stort. Det blir spennende å se om ideen kan få rotfeste slik at flere gjør noe tilsvarende.