Viser arkivet for stikkord eiendomsskatt

FrP, Gran Bygdeliste og Høyre = Samarbeid og innflytelse

Kjære velger. Før du avgir din stemme i dag eller i morgen, vil jeg minne deg på at makten i Gran kommune, blir sammensatt av flere politiske partier, som inngår et samarbeid etter at alle stemmene er telt opp. Ved forrige kommunevalg dannet Gran Bygdeliste, Høyre og Senterpartiet et samarbeid. Fremskrittspartiet ble satt på sidelinjen, for samarbeidspartnerne trengte oss ikke, da de hadde flertall allerede. Senere røk imidlertid samarbeidet, og vi i FrP ble tatt inn i varmen. Det er vi takknemlige for, og det vil vi huske når vi setter oss ved forhandlingsbordet når valgresultatet foreligger. For deg som velger et det viktig å vite at det å f.eks stemme på Senterpartiet betyr at du styrker Arbeiderpartiets makt i kommunen. Det samme gjelder hvis du stemmer SV. Du stemmer da i realiteten for at eiendomsskatten skal gjeninnføres, og du er med på å legge denne økonomiske byrden på dine kollegaer, naboer og venner i hele bygda. Stemmer du på Gran Bygdeliste, Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet, så styrker du dette samarbeidsgrunnlaget. Jo flere stemmer et parti av de nevnte får, jo større innflytelse får dette partiet.* Imidlertid er det viktig å stemme på disse partiene, hvis du ønsker et ikke-sosialistisk flertall i Gran kommune*
Da er det store muligheter for at vi f.eks. slipper eiendomsskatt. Vi i Gran FrP har hatt et meget fruktbart samarbeid med Gran Bygdeliste og Høyre, til tross for at vi ikke ble invitert inn i samarbeidsgruppa. De tok det for gitt at vi sto på deres side når, når vinden blåste som værst! Etter 4 år på sidelinjen har vi erfart at det meste dreier seg om posisjoner og makt, og mange kompromisser når det gjelder praktisk politikk. Mange av våre velgere har uttrykt et sterkt ønske om at Gran FrP bør få mer makt, da vi har erfarne næringslivsledere på toppen av listen, som vet hvordan man skal drive god butikk. De mener at mange av disse kvalitetene vil komme Grans innbyggere tilgode, hvis vår innflytelse blir større.
Et sterkt og fruktbart samarbeid mellom Gran Bygdeliste, Høyre og FrP, vil gi deg som innbygger en trygghet for at økonomien i Gran kommune kommer under kontroll, og at våre langsiktige visjoner og mål blir opprettholdt. Jeg ser helst at du stemmer på Fremskrittspartiet, men hvis det er slik at du ikke tar skrittet helt ut, og gir oss din tillit – så ber jeg om at du vil stemme på en av våre samarbeidspartnere. Uansett, så ønsker jeg deg og din familie lykke til de neste 4-årene.
GODT VALG!

Med vennlig hilsen
Gran FrP

Gunnar Schulz
Ordførerkandidat

!bilde undefined!

Eiendomsskatt for næringslivet

Se hvor urettferdig bedriftens eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne skatten igjen.

I bedrifter slår eiendomsskatten veldig skjeft ut pga. skattens beregningsmåte (areal). Dvs. en liten arealkrevende bedrift har liten e-skatt sammenlignet med en arealkrevende bedrift som for eksempel et hotell.

Et hotell som tidligere betalte 2 o/oo som tilsvarte 22.000 kr i e.skatt, får en formidabel skatteøkning om satsen økes til 4 o/oo eller 7 o/oo. Driftsmarginen for hoteller ligger på 3 -5 %. (Se tabellen nedenfor).

Merk:
Ut av tabellen ser man den store forskjellen på omsetningsøkning for en stor arealkrevende bedrift og en liten arealkrevende bedrift.

Jeg kjenner ikke til driftsmarginen til adv./konsulent bedrift som krever lite areal, men trolig er den mye høyere enn 3 til 5 % driftsmargin.

Derfor inneholder tabellen et eksempel på 20% for en liten arealkrevende bedrift. Desto mer urettferdig er denne skatten.

Vil du stemme på et parti som påfører bedrifter i Gran kommune en slik urettferdig skatt (kanskje rammer det din arbeidsplass) ??

Nei, det tror jeg ikke du vil gjøre.

Derfor er GBL det beste alternativet.

Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen

Velgerne slås sjakkmatt – av eiendomsskatt

Hvor skal Høyre finne penger til alt valgflesket sitt? Det sier de ingenting om. De sier at de vil bruke åtte millioner i året på å bygge ny skole (som selvfølgelig er alt for lite), og et ukjent antall nye millioner på svømmehall og andre gode greier. Bygdelista vil ikke støtte unødvendige tiltak som vi ikke har råd til!”

Å snakke om en 1000-lapp i året i eiendomsskatt er bare tull. Det gir kommunen 4,5 millioner i inntekt på et 600 millioners budsjett, og er langt fra nok til å oppfylle Ap og Høyres våte drømmer. Eiendomsskatten i Ap/ rødgrønne styrte kommuner har kommet opp på 2.667 kr i gjennomsnitt pr. husstand. Det er lite trolig at det stopper med det. Når man steller seg slik at utgiftene stiger fordi man gaper for høgt så er det jo bare en utvei; Øke skatter og avgifter enda mer.
Og da blir denne E-skatten enda mer usosial profil.

Vi i Bygdelista synes det er helt feil prioritering av kommunens midler å bruke så mye penger på å bygge en helt ny barneskole i Brandbu, som det ikke er behov for i overskuelig framtid. Barneskolene på Hadeland fungerer meget godt som de gjør. Det er i pleie og omsorg som det skal og bør satses på i første omgang.

Hva med eiendomsskatten for næringsdrivende? Alle som er interessert i det, bør se mitt innlegg om ”Eiendomsskatt for næringsdrivende”.

Willy Westhagen
Gran Bygdeliste

Nei til eiendomsskatt – eller Hei til eiendomsskatt?

Vil du ha vekst og utvikling i Gran, en effektiv JA-kommune, en skole med fokus på kunnskap og en eldreomsorg med respekt og verdighet? Vil du si Nei og ikke Hei til eiendomsskatt?

Da er valget enkelt: *Stem Høyre på mandag! *

Eiendomsskatt for privatpersoner

Se hva din private eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne usosiale skatten. En skatt som ikke tar hensyn til livssituasjon, barnefamilier eller pensjonister. Tabell l inneholder et bunnfradrag på kr. 500.000 kr. Men merk at dette fradraget behandles i kommunestyret hvert år. Hvis bunnfradraget fjernes kan du lese din skatt ut av tabell ll.

Sist gang denne skatten var inne var satsen 2 o/oo, men merk at i de fleste kommuner som har denne skatten over tid så har satsen økt både til 4 og 7 o/oo. Og det er jo fristende når man setter seg i en situasjon at man trenger mere inntekter.

Hvis du synes du har råd til denne skatten, så må du likevel tenke over hvilken utgift du påfører de som ikke har så mye å rutte med. Tenk solidarisk – ikke stem på partier som vil innføre denne usosiale skatten.

GBL er det beste alternativet. Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen

Stå på, kjære FrP politikere!

Akkurat kommet hjem fra et kveldsmøte med Einar Ellefsrud og Magne Stenberg, etter å ha sett landskampen på storskjerm. Vi har lagt opp valgkampinnspurten i kveld, og på torsdag vil de fleste husstander i Gran kommune, få et flygeblad av oss., som vi i fellesskap deler ut. Hovedbudskapet er NEI til eiendomsskatt, NEI til bompenger og JA til bedre eldreomsorg. Vi skal vise hva det vil si for folk flest hva det koster å passere bomringen to ganger for å komme inn til Oslo, og hva eiendomsskatten vil bli når AP øker den fra 2 til 7 promille. Dette må frem i brutto kroner & øre, for at folk skal forstå forskjellen på de politiske partiene. I tillegg skal vi vise velgerne hvordan vi skal legge om eldreomsorgen i kommunen, slik at vi rykker opp fra en begredelig 411. plass (av landets 430 kommuner). Vårt mål er å bli blant de beste 50 kommunene i Norge i løpet av neste 4-års periode. Forskjellen mellom oss og de andre politiske partier, kan utgjøre en stor forskjell for våre innbyggere. Dette må vi få frem på en enkel og grei måte, ellers har vi ikke gjort jobben vår som politikere. Jeg regner med at resten av lokallagene i Oppland også bretter opp ermene, og står på de siste dagene før valget finner sted. Vi skylder folket i vårt fylke å gjøre dem oppmerksomme hva det vil bety at vi kommer i posisjon! Stå på kjære FrP-venner, og vi vil få som fortjent. Mvh fylkesmedlemssansvarlig i Oppland og ordførerkandidat i Gran. Gunnar Schulz