Viser arkivet for stikkord bygdelista

Eiendomsskatt for næringslivet

Se hvor urettferdig bedriftens eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne skatten igjen.

I bedrifter slår eiendomsskatten veldig skjeft ut pga. skattens beregningsmåte (areal). Dvs. en liten arealkrevende bedrift har liten e-skatt sammenlignet med en arealkrevende bedrift som for eksempel et hotell.

Et hotell som tidligere betalte 2 o/oo som tilsvarte 22.000 kr i e.skatt, får en formidabel skatteøkning om satsen økes til 4 o/oo eller 7 o/oo. Driftsmarginen for hoteller ligger på 3 -5 %. (Se tabellen nedenfor).

Merk:
Ut av tabellen ser man den store forskjellen på omsetningsøkning for en stor arealkrevende bedrift og en liten arealkrevende bedrift.

Jeg kjenner ikke til driftsmarginen til adv./konsulent bedrift som krever lite areal, men trolig er den mye høyere enn 3 til 5 % driftsmargin.

Derfor inneholder tabellen et eksempel på 20% for en liten arealkrevende bedrift. Desto mer urettferdig er denne skatten.

Vil du stemme på et parti som påfører bedrifter i Gran kommune en slik urettferdig skatt (kanskje rammer det din arbeidsplass) ??

Nei, det tror jeg ikke du vil gjøre.

Derfor er GBL det beste alternativet.

Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen

Velgerne slås sjakkmatt – av eiendomsskatt

Hvor skal Høyre finne penger til alt valgflesket sitt? Det sier de ingenting om. De sier at de vil bruke åtte millioner i året på å bygge ny skole (som selvfølgelig er alt for lite), og et ukjent antall nye millioner på svømmehall og andre gode greier. Bygdelista vil ikke støtte unødvendige tiltak som vi ikke har råd til!”

Å snakke om en 1000-lapp i året i eiendomsskatt er bare tull. Det gir kommunen 4,5 millioner i inntekt på et 600 millioners budsjett, og er langt fra nok til å oppfylle Ap og Høyres våte drømmer. Eiendomsskatten i Ap/ rødgrønne styrte kommuner har kommet opp på 2.667 kr i gjennomsnitt pr. husstand. Det er lite trolig at det stopper med det. Når man steller seg slik at utgiftene stiger fordi man gaper for høgt så er det jo bare en utvei; Øke skatter og avgifter enda mer.
Og da blir denne E-skatten enda mer usosial profil.

Vi i Bygdelista synes det er helt feil prioritering av kommunens midler å bruke så mye penger på å bygge en helt ny barneskole i Brandbu, som det ikke er behov for i overskuelig framtid. Barneskolene på Hadeland fungerer meget godt som de gjør. Det er i pleie og omsorg som det skal og bør satses på i første omgang.

Hva med eiendomsskatten for næringsdrivende? Alle som er interessert i det, bør se mitt innlegg om ”Eiendomsskatt for næringsdrivende”.

Willy Westhagen
Gran Bygdeliste

Eiendomsskatt for privatpersoner

Se hva din private eiendomsskatt blir hvis Ap, Sp og SV kommer til makta og innfører denne usosiale skatten. En skatt som ikke tar hensyn til livssituasjon, barnefamilier eller pensjonister. Tabell l inneholder et bunnfradrag på kr. 500.000 kr. Men merk at dette fradraget behandles i kommunestyret hvert år. Hvis bunnfradraget fjernes kan du lese din skatt ut av tabell ll.

Sist gang denne skatten var inne var satsen 2 o/oo, men merk at i de fleste kommuner som har denne skatten over tid så har satsen økt både til 4 og 7 o/oo. Og det er jo fristende når man setter seg i en situasjon at man trenger mere inntekter.

Hvis du synes du har råd til denne skatten, så må du likevel tenke over hvilken utgift du påfører de som ikke har så mye å rutte med. Tenk solidarisk – ikke stem på partier som vil innføre denne usosiale skatten.

GBL er det beste alternativet. Godt valg.

Gran Bygdeliste
Willy Westhagen