Viser arkivet for stikkord brandbu

Med tro på liv i Brandbu og omegn

De siste ukene har vi skrevet flere artikler om Brandbu sentrum og utviklingen der. Det er en viss bekymring for hva som vil skje med sentrumsområdene når Bohus og Rema 1000 pakker med seg sine varer og flytter til Andfossen i slutten av november. Sportsgutta har opphørssalg, og det er ikke klart om det kommer nye eiere inn. Samtidig gjør andre næringsdrivende grep for å ta vare på sine posisjoner, og samtidig sikre nødvendig lønnsomhet for sine virksomheter.

Flyttingen til Andfossen vil gjøre at forretningslokaler i Brandbu blir stående tomme. Det verste som kan skje er at det ikke kommer ny virksomhet inn i lokalene.

Det er positivt å se at noen tør satse i ei tid der ikke alt går Brandbus veg. Nordbohus har stukket spaden i jorda for byggetrinn 1 på Brandbutunet. Planen er å bygge 24 andelsleiligheter med felleshus i midten. I første omgang bygges det åtte leiligheter. Midt i sentrum står et annet boligprosjekt på trappene. Centrumsgården er lagt ut for salg, og planen er tolv leiligheter med næringsareal på bakkeplan. Dagfinn Carlsen er en av utbyggerne, og er optimist med tanke på oppstart allerede før jul. Det ligger dessuten an til en stor satsing på ny barneskole i Brandbu, hvor det også er planer for publikumsfunksjoner. Både bibliotek og kino har i hvert fall vært innom tegnebrettet i skolesaken.

Mange kan bidra i positiv retning for å få fart på utviklingen i Brandbu. Kommunen har sin rolle og sine tjenester. De næringsdrivende må sette tæring etter næring slik at de har grunnlag for å overleve. Samtidig må de være såpass offensive at de ikke selv bidrar til å stenge døra. Til slutt blir det oss som enkeltpersoner og kunder som avgjør. I slutten av denne måneden inviteres det til et åpent møte om Brandbus framtid. Vi håper det blir preget av kreative tanker og blikket rettet framover. Ingen finner løsninger av å grave opp igjen gamle stridsøkser.

Benyttet sjansen da kommunen inviterte

Skateparken i Brandbu har vært tema flere ganger i løpet av sommeren. Først og fremst fordi den er godt brukt, på grensen til nedslitt. Dette har ført til at kommunen har vurdert flere ting, blant annet å rive parken. Sikkerheten må komme først. Kommunen kan bli stilt til ansvar dersom parken er i en slik forfatnining at brukerne kan skade seg.

Gran kommune eier parken, og fikk satt den opp for elleve år siden, blant annet ved hjelp av spillemidler fra kulturdepartementet. Kravet var at anlegget skulle stå i 20 år. Departementet har gitt Gran kommune lov til å rive anlegget, men da må de betale tilbake 50.000 kroner, og finne et midlertidig alternativ inntil ny park står klar.

I sommer utfordret vi brukere og foreldre til å bidra slik at parken kan brukes i påvente av at en mer solid løsning kommer på plass. Det er planer om ny skatepark i tilknytning til ny Brandbu barneskole, ungdomsskole eller idrettsanlegg. For de som bruker parken i dag er det ikke tema å vente to-tre år før de kan fortsette aktiviteten sin. Da har de kanskje passert den alderen hvor de er interesserte i å skate, sykle, trikse og drive halsbrekkende akrobatikk. Derfor er det viktig å sikre brukerne et sted å holde på i påvente av nytt, permanent område.

Vi er imponert over at det møtte bortimot 25 barn og unge da kulturkontoret inviterte til medvirkningsmøte. Flere foreldre tok også utfordringen. Det finnes ikke medlemslister for anlegget, og det å vite hvem som er brukere krever en litt annen tilnærming enn i ordinære foreninger. Kulturkonsulent Stig Fallingen skal ha ros for at han klarte å nå så mange som han gjorde. Brukere og foreldre like så for å stille opp. I første omgang vil det komme søplekasser på plass slik at det er mulig å rydde opp etter seg. Neste skritt er kanskje enda større deltagelse og engasjement. Kulturdepartementet bruker ordet egenorganisert aktivtet, framfor uorganisert aktivitet. Det gir aktiviteten den statusen det faktisk fortjener.