Viser arkivet for stikkord bislingen

Som et ekko fra forrige ordfører

– Utfordringene med Fylkesmannen er belastende, sa tidligere ordfører Anders Larmerud (H) da hans egen partileder, Erna Solberg, besøkte Bislingen i november 2010. En utfordring han trakk fram var at lokale politikere blir maktesløse i egen kommunestyresal. I forkant av besøket hadde Fylkesmannen, den gangen i Oslo og Akershus, gått langt i å flagge det synspunktet at markagrensa burde flyttes så den også omfattet Bislingen. Men Larmerud hadde synspunkter på Fylkesmannen i Oppland også, både når det gjaldt Hadelandsparken på Grua og skytebanen på Kjevlingen.

– Hvem skal styre utviklingen i kommunen var? Er det statlige byråkrater, eller oss folkevalgte i Lunner, spurte Larmeruds etterfølger, ordfører Harald Tyrdal (Ap) i Hadeland tirsdag, og brukte uttrykket oversynser om Fylkesmannen i Oppland.

Det er nesten så en kan lure på om det har vært kommunevalg mellom de to ordførerne. Nå vet vi at valg har vært avholdt. Det neste en da kan lure på er om det var noen vits i å gå til valgurnene? Eller sagt på en annen måte, har lokaldemokratiet noe det skulle ha sagt i det hele tatt? Er systemet, satt på spissen, laget for å holde massene, altså oss, i sjakk?

Underveis har det «sneket seg inn» tre leilighetsbygg på Bislingen, på fem etasjer, med 48 leiligheter. Tyrdal tror det er «en glipp» at kommunen ikke har krevd at hotellet bygges før leilighetene. 48 leiligheter er ingen glipp. Et betimelig spørsmål er om det er mulig for hver enkelt, liten kommune å ha nok kompetanse til å forvalte et stort og komplisert regelverk? Kanskje vi behøver en oversynser på enkelte felt? Vi skal ikke beskylde noen for noe, men det er antakelig mye lettere å bygge og kanskje etter hvert selge 48 leiligheter enn å bygge og drifte et stort hotell. Det bringer oss over på neste spørsmål. Hotellplanene på Bislingen fører til mye arbeid for mange. For eksempel Lunner kommune. Nå er det på tide at utbyggerne presenterer en ordentlig finansieringsplan, både for kommunen og for allmennheten. Vil hotellet noen gang bli bygd?

Viktige spørsmål som krever bred deltagelse

Andre helga i november skjer det noe viktig på Hadeland. For det første arrangeres Hadelandsmessa på ny. Den har gjennom flere år utviklet seg til å bli en viktig arena for lokalt næringsliv. Den har plass både til store aktører, men også småskalaprodusenter som får vist seg fram og solgt sine produkter.

Messa er en viktig aktivitet i seg selv, men den har også en utvidet funksjon. Næringsaktører som ikke er så synlige til daglig får vist seg fram, og kanskje sikret både salg og oppdrag for tida etter selve messa. Skoleelever på videregående har deltatt, og hatt muligheten for å tjene penger – og også lære mye om hva som kreves for å lykkes.

Det er umulig å arrangere ei slik messe uten en glødende engasjert arrangør. Det har vi definitivt hatt, med Ingvald Eid i spissen. Nå får messa enda flere bein å stå på. I år står Hadeland og Ringerike Reiseliv, Hadelandshagen, Landbrukets fagråd og IKT Innlandet bak. Samtidig utvides messa med en hel dag med konferanse særlig rettet mot næringsliv og politikere.

Konferansen skal ta for seg store og vesentlige spørsmål for utviklingen av regionen vi bor i. «Ja til vekst, men hvordan?» er det overgripende temaet. Hva slags utvikling ønsker vi oss? Hvordan vil vi at tettstedene skal utvikle seg? Hvordan stimulere til vekst?

Vi mener dette er en svært konstruktiv tilnærming. Vi håper konferansen får god deltakelse fra forskjellige næringer – og at også politikerne prioritere å delta. En slik møteplass kan bli et viktig sted å knytte kontakter – og å fremme sine synspunkter. I bunn og grunn har vi mange av de samme ønskene for regionen vår. Den skal være et godt sted å bo, leve, vokse opp og drive næring i. Vi har forskjellig syn på hvordan dette målet skal nås. Det er denne i meningsbrytningen det oppstår gode løsninger vi kan jobbe sammen om.