Viser arkivet for stikkord bibliotek

Hyggelig utvikling for nye bibliotek

Aftenposten kunne denne uka bringe nyheten om at nye, lekre biblioteker gir utlånsboom. De viser til utlånstall fra åtte biblioteker som er blitt nye de siste ti årene. Utlånstallene øker ved samtlige. Aller størst økning opplevde Eidsberg bibliotek i Mysen. Der er økningen på nærmere 60 prosent.

Biblioteket utvikler seg – også som møtested. Ingeborg Rygh Hjorten er leder i Norsk bibliotekforening. Hun forteller at halvparten av bibliotekbrukerne ikke låner noen ting. De er innom biblioteket i andre ærend enn å gå ut igjen med en bok under armen. Kanskje leser de aviser, eller tidsskrifter. Kanskje låner de en datamaskin for å søke informasjon eller nyheter. Eller kanskje er de innom for å treffe andre, for å være en del av et sosialt fellesskap.

Det er for tidlig å si noe om utlånsutviklingen ved det nye biblioteket på Hadeland videregående skole. Vi må vente en stund for å se om utviklingen følger trendene som har slått til andre steder. Samtidig forventer vi en vekst i brukes av biblioteket. Tilgjengeligheten er kraftig forbedret, og tilgangen på nye medier er høyere enn tidligere. Biblioteket er modernisert, og med nye lokaler får vi også den wow-faktoren som Hjorten mener bidrar til at folk opplever biblioteket sitt litt på nytt.

Bibliotekstrukturen er under lupen i Lunner. Nye løsninger for drift er til vurdering. Vi har også sett en del reaksjoner på at åpningstidene i Brandbu er redusert. Hvorfor ikke se på bibliotektilbudet i Viggadalen under ett. Kan det sees sammen med andre funksjoner? Kan det driftes sammen med andre tjenester? På Nesodden er biblioteket til og med åpent når det ikke er bemannet. Bibliotekene, enten de er i form av bokbuss, filialer eller hovedbibliotek, er viktige for mange. Vi utfordrer til kreativ tenking rundt fornuftige samarbeidsløsninger for å gjøre tilbudet tilgjengelig – og samtidig økonomisk gjennomførbart.