Viser arkivet for stikkord barnehage

Modig utspill om kvalitet i barnehagene

Utdanningsforbundet inviterer nå foreldre som har barn i barnehage til å være kritiske brukere. De har laget ei liste med krav de mener foreldre både bør ha i bakhodet, men også aktivt bruke overfor barnehagen hvor de har valgt å ha barnet sitt.

Kravlista handler om flere ting. Foreldre skal kunne få svar på om det er satt av nok plass til barna som oppholder seg i barnehagen. De får også vite hvilken norm som gjelder for antall voksenpersoner i barnehagen, slik at de kan stille spørsmål ved om dette er overholdt. Kravlista inneholder også spørsmål som går direkte inn i barnehagenes rammeplan. Har barnehagen en god plan for overgang mellom skole og barnehage? Stimulerer barnehagen til god språkutvikling? Er minst en tredel av de ansatte i barnehagen førskolelærere?

Utdanningsforbundet har selvfølgelig en dobbel hensikt med denne oppfordringen. Kravene handler ikke bare om den jobben som gjøres i barnehagen. Den handler også om hvilke ressurser som stilles til rådighet. Det er politikernes ansvar. Ved å utfordre foreldrene på denne måten kan utdanningsforbundet få enda en alliert i kampen om kronene når disse fordeles i kommunenes budsjettarbeid.

Samtidig mener vi at i noen tilfeller er det slik at målet helliger middelet. Alt som kan bidra til å sikre at kvaliteten på barnehagetilbudet er godt, og stadig bedres, er positivt. Utdanningsforbundet viser også at de ønsker foreldrene som samarbeidspartnere, og ikke ser på dem som plagsomme og brysomme. Det er et godt utgangspunkt for et viktig samspill. Det er selvfølgelig slik at foreldrene har hovedansvar for sine barn, og som også i de aller fleste tilfeller er barnas viktigste talspersoner. Ingen kjenner barna bedre enn deres foreldre. Barnehageleder i Gran, Mona Mikalsen, opplever at mange foreldre er bevisste når de velger barnehage for sine barn. Det mener vi er bra, og det utfordrer og skjerper alle barnehagene. Til barnas beste.

Barnehager i Gran!

Hei!
Jeg lurer litt på Barnehager jeg… Hvordan er det tenkt med støtte til barnehagene nå når det er overført fra Stat til kommune..
Hvordan stiller de enkelte partiene seg til prioriteringer av barnehagene? Blir det dårligere tilbud, blir det samme som der har vært eller blir det bedre… Det er MYE å ta tak i når det gjelder barnehager, det ble gjort en del i sommer i Solheim f.eks. Men det er fortsatt mye å gjøre.
Parkeringsplassen der er til tider FARLIG, hver dag er det situasjoner der som i bestefall er skumle, men mange farlige situasjoner oppstår ukentlig pga dårlig plass og tett ved en trafikkert vei.
Det er sikkert mange andre som kan si noe om andre barnehager og behover det. Så tilbake til spm, hvordan stiller de enkelte partier seg til barnehagebidraget?