Viser arkivet for stikkord arbeiderpartiet

Et varsko for skolen i Lunner!

Det er behov for å rope et varsko på vegne av Lunnerskolen. For ifølge sammenligninger av Kostra-tall, ligger Lunner kommune på 389. plass (av 421) i Norge.

Les mer…

Stem på Arbeiderpartiet i Lunner

Da får du et parti med fokus på å skape trygghet for alle. Dette sikrer vi best i fellesskap, ikke ved skattekutt og større forskjeller.

Våre viktigste saker:

  • Styrke eldreomsorgen med fokus på hjemmebaserte tjenester.
  • Øke lærertettheten i skolen (barnetrinnet først).
  • Jobbe for flere arbeidsplasser i Lunner.

Bruk stemmeretten! Godt valg!