Viser arkivet for stikkord bom

Bom på Rv 4

Ser med interesse diskusjonen i avisen om bompenger mellom Lunner og Gran (96), og alle sier de vil slutte å reise til Gran. Heller da Jessheim (106), Mosenteret (86) eller Vestli i Oslo (118). Tallene i parentes er prisen det koster til de respektive steder regnet ut på NAF sin ruteplanlegger.
Det som er litt pussig er, at ingen ser ut til å skjønne at det er matforretninger i Lunner. Hvorfor ikke støtte opp om nærbutikken din, slik at vi om noen år må reise langt for å få en liter melk.
Hilsen Lunnermann.

Bom, , Rv, 4

RV35 og bom i Jevnaker

En ny Rv 35 i Jevnaker er nå foreslått lagt bak bebyggelsen i Øståsen. Prislappen nærmer seg 2 milliarder. En dyr vei, som igjen krever mye bompenger. Statens vegvesen har sagt at veien må bompengefinansieres.
Da kan det bli vanskelig for FRP og kjempe for en ny vei i Øståsen, da de i sitt valgprogram sier nei til bom i Jevnaker.
AP sier nei til bom på eksisterende vei, noe som vil gjøre at tungtransport og en del andre vil bruke denne istedenfor ny vei.
Når man da vet at det er satt av et småbeløp til opprusting av dagens trafikkbelastede Olimbslinje, kan man spørre seg hvorfor man skal bygge en vei som ikke vil bedre den dårlige trafikksituasjonen i Jevnaker.
Sansynligheten for at det blir bom både på ny vei og eksisterende vei er stor. Statens vegvesen sier at for å få nok inntjening må man sette bommen der den gir mest avkastning. Når da Statens vegvesen også sier at den største trafikkmengden er og blir i Tosoorådet, sier det seg selv hvor de ønsker bom nr.2 . Dette innebærer at alle de som ikke vil ha bruk for ny vei, og som skal få en slik vei i sitt nærområde, skal få ”gleden” av å betale for det også. Er det slik man skal ”dele godene?”