Viser arkivet for stikkord 4

Bom på Rv 4

Ser med interesse diskusjonen i avisen om bompenger mellom Lunner og Gran (96), og alle sier de vil slutte å reise til Gran. Heller da Jessheim (106), Mosenteret (86) eller Vestli i Oslo (118). Tallene i parentes er prisen det koster til de respektive steder regnet ut på NAF sin ruteplanlegger.
Det som er litt pussig er, at ingen ser ut til å skjønne at det er matforretninger i Lunner. Hvorfor ikke støtte opp om nærbutikken din, slik at vi om noen år må reise langt for å få en liter melk.
Hilsen Lunnermann.

Bom, , Rv, 4

Merkedag for både Oppland og Hadeland

Behandling av bompengeproposisjonen for ny riksveg 4-strekning gjennom Gran kommune har vært ventet i hele år. Fredag passerte saken i statsråd. Det betyr at finansieringsplanen for ny veg er på plass. Proposisjonen må behandles i Stortinget, men det vil overraske stort om ikke dette er en ren formalitet. Statens vegvesen bedyrer at de er klare, og at anleggsmaskinene vil være i sving til våren.

Gleden over vedtaket var stor også i regjeringen. Så stor at statsministeren tok turen til Hadeland sammen med gamleordføreren Rigmor Aasrud fredag ettermiddag. Det positive som kom ut av det var at statsministeren gikk langt i å love at hele riksvegstrekningen på Hadeland kommer på plass. Det skal ikke stoppe på kommunegrensa mellom Gran og Lunner, men videreføres. Vel å merke hvis planer og finansiering går etter planen. Planarbeidet vil vi ha et ansvar for også lokalt. Finansiering ligger på nasjonalt nivå. Og hos brukerne. Det legges opp til at bilistene skal betale over 70 prosent av den nye vegen. Det er langt høyere enn vi hadde trodd. Vi forventer at vegvesenet kommer til en fornuftig rabattordning for dem som må passere bommen flere ganger om dagen.

Riksveg 4 går fra by til by. Fra Gjøvik til Oslo. Omtrent på midten ligger Gran sentrum som med den nye vegen vil få en helt nødvendig omlegging av gjennomgangstrafikken. Lokaltrafikken til sentrumsområdene skal også få en bedre avvikling. Det er bra. Samtidig er det høyst relevant å se hele strekningen under ett. Alle som har kjørt sørover vet at den store flaskehalsen ligger i Nittedal. Hva som skal skje der, og ikke minst når noe skal skje, er bokstavelig talt helt i det blå. Derfor er det svært viktig at våre politikere fortsetter det viktige samarbeidet de har startet på gjennom Stor-Oslo Nord. Vedtaket om bygging av veg på Hadeland er bare en liten brikke i det store bildet. Gode kommunikasjoner på veg og bane er viktig for både innbyggere og næringsliv. Derfor håper vi at fredagens vedtak bare er en begynnelse.

Nyttig utflukt før miljøgata skal planlegges

I forbindelse med bygging av ny riksveg 4 skal hovedvegen legges utenom Gran sentrum. Dagens riksveg 4 som skjærer sentrum øst og vest i to, skal utvikles til å bli en integrert del av sentrumsarealene. Hvordan dette skal se ut, er på planleggingsstadiet. Detaljene er ikke på plass, selv om det er lagt noen rammer i kommunedelplanen for Gran sentrum.

Før helgen tok politikere i Gran turen ut av bygda for å se hvordan andre har organisert sitt bygdesentrum. Det var ikke tilfeldig at de la turen til Asker. Bygdesentrumet vant Miljøverndepartementets bymiljøpris i 2007. Budskapet fra kommuneplansjefen i Asker, Tor Arne Midtbø, er tindrende klart. Tenk i et perspektiv på 100 år – og ikke bare fram til neste valg. Han fortalte at kommunens politikerne i «hans kommune» tok noen drastiske valg da de pekte ut sentrum, tettsteder og nærsentra. De sa med andre ord ja til noe – og nei til noe annet.

Da delegasjonen fra Gran var helt i Asker på tur, så var kanskje dette lett å se. Det må til et langsiktig perspektiv. Det kan også hende de tenkte; «Det er lett for deg å si». Politikerne i Gran vet at rådhuset i Gran kommune ligger på Jaren. Ikke i Brandbu. Og heller ikke i det som i sentralt planverk omtales som «regionsenteret på Hadeland». Og politikerne vet at det har sin historie. Kanskje er det mer fristende å se tilbake til da kommunene Gran og Brandbu ble slått sammen – enn å se disse hundre årene fram i tid. Den eksakte vitenskapen forteller at geografi og lokalisering skaper debatt, men også konflikt. Det er ikke alltid så fristende å stikke hull på en slik verkebyll. Eller å putte fingerene inn i vepsebolet, for å si det på en annen måte.

Vi håper politikerne i Gran tar med seg de gode ideene – og også det beste av prosessene som har vært i Asker. Et levende pulserende sentrum der folk både bor og virker er bra for bygda. Vi er godt i gang, og det må ligge gode planer i bunn for å komme trygt videre.