Viser arkivet for stikkord 2011

HVORFOR STEMME BYGDELISTA.

Bygdelista vil åpne for boligbygging og næringsutvikling i hele kommunen, bygge flere omsorgsboliger så raskt som mulig, bevare de gode grendeskolene, åpne for morgen-SFO på alle skoler og støtte det lokale kulturlivet. Vi vil utvikle Gran som et moderne bygdesamfunn inkl. Bjoneroa. GBL jobber for DEG ! STEM GBL !
mvh
Anne