Viser arkivet for oktober, 2013

Barnas rettigheter

1 Barna har rett til en far og en mor. Det er viktig å vite dette for barna. Det sier både kvalifisert psykologi og Bibelen.
Nå forsøkes det å frata også denne rett for de miste av oss. Jeg ber alle som kan om å mobilisere i deres partier/organisasjoner om å forhindre det som nå er i ferd med å skjer m.h.t. barnas rettigheter. AP og deres vedheng, samt den nye regjering gambler med Barnets livsrett
Roa, 22.10.13
Kurt Vidar Lehre

Ny Rv4 Gran.

Byggeleder Sturla Elvesveen i Statens Vegvesen har problemer med grunneierne langs Rv4 i Gran.
I en orientering til kommunestyret i Gran sier han veien kan bli forsinket fordi Vegvesenet fortsatt ikke er i havn med grunnerverv. Av 110 eiendommer er ca. 20 fortsatt uavklart, og 4-5 av dem er problematiske. I Jaren-området er det også uavklarte grenser, sier han.
Dette gjør meg både betenkt og forundret.
Reguleringsplanen for Rv4 ble behandlet og vedtatt i 2006. Statens Vegvesen har dermed hatt 7 år på seg til å planlegge grunnerverv og sjekke grenser mm.
Først i et åpent møte 18.september 2013, fikk medlemmer av Grunneierlaget Rv4 Gran presentert et utkast til avtale, en såkalt tiltredelsesavtale. Det var 14 dager før anleggsstart!
Hva har Statens Vegvesen gjort i mellomtiden, byggeleder Elvesveen? Fikk kommunestyret informasjon om det?
Det er slik at landbruket og skogeiere er avhengig av å drifte sine eiendommer, sikre at næringsgrunnlaget er inntakt. Dette gjelder også at avtaler om tilgang til driftsområdene under og etter at vegen er anlagt, og at ulempene ved utbyggingen er klassifisert.
Da entreprenøren begynte å hogge på eiendommene uten avtaler måtte flere eiere si stopp, nettopp for å få oversikt over sine driftsmessige og økonomiske konsekvenser.
Det er forståelse for at vi må ha gode og sikre veger, men det blir problematisk for alle parter når planprosessen blir uryddig. Her har anleggsarbeidet begynt før Vegvesenet har skaffet grunn til vegen.
Da spør jeg meg Elvesveen: Er det grunneierne som er problemet ditt, eller er det Vegvesenet selv?

Kjell Erik Rønning, Gran