Skytebanen på Kjevlingen

Med vedtaket i Lunner kommunestyre i går, om å opprettholde skytebane på Kjevlingen, satt kommunestyret hensynet til fritidsaktiviteten til drøyt 40 aktive skyttere foran bomiljøet til rundt 100 andre innbyggere i kommunen. Det er dessuten 3 grunneiere som ikke får disponere sin dyrkamark fritt. Personlig kan jeg se fram til å tilbringe fritiden min med støy på 70 dB i hagen (skytterlagets egen utredning) Dette føles urimlig!

User_128x128